Dodanie instancji Public Cloud do usługi vRack przez API OpenStack

Uruchomienie usługi vRack dla już działających instancji Public Cloud za pomocą API OpenStack

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-19

Wprowadzenie

Technologia vRack czyli wirtualna szafa umożliwia zebranie wielu serwerów, bez względu na ich liczbę i fizyczną lokalizację w naszych centrach danych, i ich podłączenie do wirtualnego przełącznika w ramach tej samej prywatnej sieci. Pozwala na łączenie, odizolowanie i rozdzielenie usług OVH w ramach jednej lub kilku prywatnych i zabezpieczonych sieci. Rozwiązanie vRack jest kompatybilne z serwerami dedykowanymi (zgodnie z ofertą), instancjami Public Cloud, rozwiązaniem Private Cloud.

Przewodnik opisuje przypadek, gdy usługa vRack jest uruchamiana już po zainstalowaniu instancji, co jest równoznaczne z brakiem skonfigurowanych prywatnych sieci w projekcie. W takim przypadku instancja nie posiada uruchomionego drugiego interfejsu sieciowego dla vRack i należy go utworzyć.

Wymagania początkowe

 • Instancja Public Cloud
 • Uruchomiona usługa vRack
 • Utworzona sieć prywatna VLAN w projekcie
 • Projekt przypisany do usługi vRack

W praktyce

Instancja potrzebuje drugiego interfejsu sieciowego do połączenia z usługą vRack. Niestety ta operacja nie jest obecnie możliwa do realizacji za pomocą Panelu klienta.

Do pracującej już instancji interfejs sieci prywatnej można dodać korzstając z API OVH (Dodanie usługi vRack do instancji Public Cloud przez API OVH) lub korzystając ze środowiska API OpenStack.

Zadanie należy realizować chronologicznie wykonując czynności z przytoczonych poniżej przewodników i instrukcji:

Etap 1: instalacja programów OpenStack na instancji

Aby móc zarządzać usługami Public Cloud za pomocą terminala, możesz zainstalować programy OpenStack w Pythonie. skorzystaj z przewodnika: Przygotowanie środowiska do korzystania z API OpenStack

Etap 2: ładowanie zmiennych rodowiskowych OpenStack

W kontekście korzystania z klientów OpenStack konieczne jest załadowanie zmiennych środowiskowych, które umożliwiają uwierzytelnianie w punktach dostępowych OVH. Jak załadować zmienne środowiskowe wyjaśniamy w przewodniku: Załadowanie zmiennych środowiskowych

Etap 3: dodanie interfejsu sieciowego do instancji

Po podłączeniu do interfejsu API OpenStack można dodać prywatny interfejs sieciowy do już istniejącej instancji. W tym celu wykonaj poniższe kroki.

Krok 1: wylistowanie dostępnych sieci

~$ nova network-list

+-------------------------------------+---------+------+
| ID                  | Label  | Cidr |
+-------------------------------------+---------+------+
| 6c928965-47ea-463f-acc8-6d4a152e9745 | Ext-Net | -  |
| c8f6e94a-d765-4d53-ad2a-704152fd88e9 | VLAN 11 | -  |
+-------------------------------------+---------+------+

Krok 2: wylistowanie dostępnych instancji

$ nova list
+-------------------------------------+----------+--------+---------+------------+------------------------+
| ID                  | Name   | Status | Task  | Power   | Networks        |
|                   |     |    | State | State   |             |
+-------------------------------------+----------+--------+---------+------------+------------------------+
| 450beda7-564e-4803-9583-xxxxxxxxxxxx | Serwer 1 | ACTIVE | -    | Running  | Ext-Net=54.38.xxx.xxx, |
|                   |     |    |     |      | 2001:41d0:xxx:xxx::xxx |
+-------------------------------------+----------+--------+---------+------------+------------------------+

Krok 3: dodanie interfejsu sieciowego do wybranej instancji

$ nova interface-attach --net-id 73ea574c-fd7b-479c-9839-xxxxxxxxxxxx 'Serwer 1'

Krok 4: weryfikacja poprawności działania

$ nova list
+-------------------------------------+----------+--------+---------+------------+------------------------+
| ID                  | Name   | Status | Task  | Power   | Networks        |
|                   |     |    | State | State   |             |
+-------------------------------------+----------+--------+---------+------------+------------------------+
| 450beda7-564e-4803-9583-xxxxxxxxxxxx | Serwer 1 | ACTIVE | -    | Running  | vlan_20=10.10.20.31;   |
|                   |     |    |     |      | Ext-Net=54.38.xxx.xxx, |
|                   |     |    |     |      | 2001:41d0:xxx:xxx::xxx |
+-------------------------------------+----------+--------+---------+------------+------------------------+

Etap 4: konfiguruacja dodanego interfejsu sieciowego po stronie instancji

Aby umożliwić połączenie instancji z vRack należy skonfigurować co najmniej jeden adres IP na dodanym przed chwilą interfejsie sieciowym. Część dotyczącą konfiguracji znajdziesz w etapie drugim przewodnika Dodanie instancji Public Cloud do usługi vRack przez API OVH

Sprawdź również

Włączanie i wyłączanie usługi vRack

Połączenie instancji Public Cloud z innymi produktami OVH za pomocą vRack

Tworzenie i usuwanie prywatnych sieci vRack

Zmiana hasła dla użytkownika OpenStack

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).