Dokumentacja techniczna OVH

Uruchomienie instancji na przypisanym woluminie

Uruchomienie instancji na przypisanym woluminie

Serwery cloud są dostarczane z dyskiem domyślnym, który zawiera obraz systemu (Debian 8, Windows 10...). Można korzystać również z dodatkowych woluminów - są to dyski stałe pozwalające na przechowywanie danych.

Na woluminie można wdrożyć system operacyjny i uruchomić serwer cloud z tego woluminu zamiast z dysku domyślnego.

Inna funkcjonalność

OpenStack pozwala na uruchomienie serwera z woluminu. Wystarczy skonfigurować ten wolumin jako wolumin startowy i uruchomić serwer cloud z tego woluminu.

Skutkiem ubocznym takiej operacji będzie zniknięcie dysku domyślnego, ponieważ wolumin zajmie jego miejsce. Funkcjonalność opisana w tym przewodniku pozwala na zachowanie dostępu do dysku domyślnego.

Wymagania

Oznaczenie woluminu jako priorytetowego w kolejności bootowania

Do woluminu należy dodać parametr metadata, aby serwer cloud wybierał ten dysk podczas uruchamiania.

cinder metadata 897ec71d-bae2-4394-b8c1-4d8fd373a725 set boot_from=True

Podłączanie woluminu

Następnie należy podłączyć wolumin do instancji.

nova volume-attach myinstance01 897ec71d-bae2-4394-b8c1-4d8fd373a72

Aby instancja uruchamiała się z dodatkowego woluminu, należy ją zrestartować.

Można wykonać polecenia nova stop i nova start, lub wymusić restart.

nova reboot --hard myinstance01

Uwaga

Restart "soft" nie będzie wystarczający. Jeśli chcesz sprawdzić, czy kolejność uruchamiania jest prawidłowa, sprawdź punkty montowania.

$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 252:0 0 10G 0 disk
└─vda1 252:1 0 10G 0 part
vdb 252:16 0 15G 0 disk
└─vdb1 252:17 0 15G 0 part /

Punkt montowania / jest montowany z /dev/vdb1.

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...