Uruchomienie skryptu podczas tworzenia instancji

Uruchomienie skryptu podczas tworzenia instancji

Ostatnia aktualizacja z dnia 18/03/2022

Wprowadzenie

W niektórych sytuacjach będziesz musiał uruchomić skrypt podczas tworzenia instancji. Na przykład w przypadku chęci skonfigurowania kilku kluczy SSH dla instancji lub aby konfigurować usługi SSH automatycznie.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak uruchomić skrypt podczas tworzenia instancji za pomocą Cloud-init i API OpenStack.

Wymagania początkowe

Wymagania początkowe

Utworzenie skryptu

Istnieje kilka rodzajów użytecznych skryptów, które można uruchomić podczas tworzenia instancji.

Możesz na przykład skorzystać ze skryptów shell:

  • Dodawanie nowego użytkownika:
#!/bin/bash

adduser ovh -gecos "" --disabled-password
echo "ovh ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers

mkdir /home/ovh/.ssh
echo "YOUR_PUBLIC_SSH_KEY" > /home/ovh/.ssh/authorized_keys

Skrypt ten pozwala na utworzenie użytkownika "ovh". Nadajemy mu następnie uprawnienia sudo i dodajemy klucz ssh.

  • Modyfikacja konfiguracji SSH:
#!/bin/bash

sed -i 's/Port\ 22/Port\ 2211/g' /etc/ssh/sshd_config
sed -i 's/PermitRootLogin\ yes/PermitRootLogin\ no/g' /etc/ssh/sshd_config
service ssh restart

Skrypt ten pozwala na modyfikowanie domyślnego portu SSH (22 -> 2211) i na odrzucanie połączeń za pomocą użytkownika "root".

  • Aktualizacja pakietów i instalacja serwera WEB:
#!/bin/bash

apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install -y apache2 php5

Ten skrypt może zwiększyć czas tworzenia instancji.

Można również uruchomić skrypty cloud-config podczas tworzenia instancji. Na przykład:

  • Utworzenie użytkownika z 2 kluczami SSH:
#cloud-config

users:
- name: ovh
groups: sudo
shell: /bin/bash
sudo: ['ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL']
ssh-authorized-keys:
- SSH_KEY1
- SSH_KEY2

Skrypt ten pozwala więc na utworzenie użytkownika "ovh" z uprawnieniami sudo, z możliwością logowania się za pomocą 2 różnych kluczy SSH.

Użytkownik "admin" nie zostanie utworzony, ale zostanie zastąpiony Twoim użytkownikiem.

Tworzenie instancji

Po pobraniu listy obrazów i modeli instancji można uruchomić skrypt z Cloud-init korzystając z argumentu --user-data:

root@server:~# nova boot --key_name SSH_KEY --image bdcb5042-3548-40d0-b06f-79551d3b4377 --flavor 98c1e679-5f2c-4069-b4da-4a4f7179b758 --user-data ./adduser.sh Instance1

Nasz użytkownik został prawidłowo dodany po utworzeniu instancji z niezbędnymi uprawnieniami:

root@server:~# ssh ovh@149.xxx.xxx.194

Last login: Tue Oct 20 07:51:58 2015 from proxy-109-190-254-35.ovh.net

ovh@instance1:~$ sudo su
root@instance1:/home/ovh#

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).