Dokumentacja techniczna OVH

Zarządzanie wolumenem instancji Public Cloud

Tworzenie i usuwanie wolumenu dla instancji Public Cloud w Panelu klienta

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-17

Wprowadzenie

Dodatkowe dyski (wolumeny) pozwalają uzyskać dodatkową, większą przestrzeń dyskową bez konieczności zmiany modelu instancji. Do jednej instancji można podłączyć wiele dysków. Dyski i instancja muszą znajdować się w tym samym Regionie, aby mogły być ze sobą połączone. Regionem jest miejsce alokacji instancji lub dysku i jest oznaczony na przykład jako: WAW1 dla Warszawy, SBG3 dla Strasburga. Wolumen można połączyć jednocześnie tylko z jedną instancją, ale można go przenosić pomiędzy instancjami (w ramach tego samego Reegionu).

Wymagania początkowe

  • Instancja Public Cloud
  • Uruchomiona usługa vRack
  • Utworzona sieć prywatna vLan w projekcie
  • Projekt przypisany do usługi vRack

W praktyce

Tworzenie wolumenu

W menu po lewej stronie, rozwiń sekcję Serwery i wskaż odpowiedni Projekt. Następnie, również w lewym menu, wybierz sekcję Infrastruktura. Na widocznym poniżej zrzucie ekranu zostały oznaczone potrzebne opcje i pola.

Dodawanie wolumenu

Kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Dodaj dysk (zaznaczenie nr 1) lub kliknij na przycisk oznaczony numerem 2 w polu dysków. Pojawi się okno konfiguracji wolumenu. Dostępne w nim opcje zostały przedstawione w kolejnym akapicie. Zaznaczenie nr 3 wskazuje zakładkę zarządzania dodatkowymi dyskami

Wybór parametrów wolumenu.

Nadanie własnej nazwy ułatwi identyfikację dysku, nazwę tę można wielokrotnie zmieniać. Dyski dostępne są w dwóch wersjach: wersji klasycznej o wydajności dysku talerzowego oraz wysokowydajnej, porównywalnej do dysku SSD. Upewnij się, że uruchamiasz dysk o żądanej wielkości: od 10 GB do 10 TB. Ta wartość może zostać zmieniona po zainstalowaniu dysku, co znajdziesz w innym przewodniku - link znajduje się w dole strony. Kolejna opcja pozwala na wybranie Regionu, w której dysk ma zostać zainstalowany - na liście są wyświetlane dostępne lokalizacje. Ważne, aby dysk został zainstalowany w tym samym regionie, co instancja, dla której jest przeznaczony. Zmiana regionu dla dysku nie jest możliwa po instalacji. Aktywacja opcji Dysk bootowalny pozwala na wykorzystanie wolumenu jako dysk, z którego może być uruchomiony system operacyjny.

Wybór parametrów

Po zatwierdzeniu wyboru żądanych parametrów, dysk będzie widoczny wśród dostępnych, niepodłączonych dysków:

Odłączony wolumen

Aby przypisać dysk do danej instancji wystarczy metodą "przeciągnij - upuść" przesunąć ikonę dysku w pole instancji.

Dodawanie wolumenu

Pełna lista wszystkich zainstalowanych dysków, z możliwością ich wyszukiwania i sortowania bezpośrednio w tabeli znajduje się w zakładce Dodatkowe dyski. Przechodząc do tej zakładki uzyskujemy poniższy widok:

Sekcja zarządzania

Kolejnym etapem jest podmontowanie przestrzeni dyskowej do systemu plików na instancji, szczegółowo opisane w przewodniku: Montowanie i odmontowanie wolumenu

Usuwanie wolumenu

Przed usunięciem wolumenu należy odmontować dysk w systemie operacyjnym. W przeciwnym wypadku system operacyjny instancji może zwracać komunikat o uszkodzonej przestrzeni dyskowej.

Należy pamiętać, że dla samego mechanizmu usuwania wolumenu fakt podmontowania dysku w systemie operacyjnym nie jest istotny i dysk zostanie usunięty bez dodatkowego ostrzeżenia.

Operacja usuwania dodatkowego dysku jest dostępna w sekcji Cloud w części Infrastruktura danego Projektu:

Pole dysków

Dysk można usunąć rozwijając menu wolumenu (dodatkowego dysku) i wybierając opcję Usuń ten dysk (dane z dysku zostaną bezpowrotnie usunięte wraz z nim).

Poniżej widoczne są sposoby wyświetlania menu: dla dysku przyłączonego oraz dla dysku nie przyłączonego do instancji:

Menu instancji

Dodawanie wolumenu

Należy potwierdzić usuwanie dysku. Ta operacja jest nieodwracalna.

Potwierdzenie usuwania

Sprawdź również

Montowanie i odmontowanie wolumenu

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...