Zarządzanie wolumenem instancji Public Cloud

Tworzenie i usuwanie wolumenu dla instancji Public Cloud w Panelu klienta

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2019

Wprowadzenie

Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych dysków dla instancji Public Cloud. Dodatkowy dysk jest przydatny, jeśli:

  • Jest konieczne zwiększenie przestrzeni dyskowej bez zmiany modelu instancji.
  • Jest potrzebna przestrzeń dyskowa o wysokiej dostępności i dużej wydajności.
  • Przestrzeń dyskowa i dane mają zostać przeniesione do innej instancji.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak utworzyć dodatkowy dysk, a następnie skonfigurować go dla jednej z instancji.

Wymagania początkowe

W praktyce

Najpierw zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud i kliknij menu Public Cloud. Następnie kliknij projekt, którego instancję chcesz utworzyć.

Kliknij przycisk Działania i wybierz pozycję Utwórz wolumin.

select project

Skonfiguruj opcje dotyczące typu, rozmiaru i lokalizacji dysku. Gdy skończysz konfigurowanie, kliknij przycisk Dodaj.

create disk

Nowy dysk zostanie wyświetlony w Panelu klienta.

configure disk

Aby przyłączyć dysk do instancji, kliknij ikonę z trzema kropkami (po prawej) i wybierz pozycję Przyłącz do instancji.

attach disk 01

Teraz wybierz instancję i kliknij przycisk Potwierdź, aby przyłączyć dysk.

attach disk 02

Rozpocznie się proces przyłączania dysku do instancji, który może potrwać kilka minut.

attach disk 03

Podczas procesu przyłączania dysku nie należy opuszczać karty Infrastruktura. Mogłoby to spowodować przerwanie procesu.

W systemie Linux

Najpierw nawiąż połączenie SSH z instancją, a następnie wyświetl listę dysków instancji przy użyciu poniższego polecenia.

# admin@serveur-1:~$ lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 254:0 0 10G 0 disk
└─vda1 254:1 0 10G 0 part /
vdb 254:16 0 10G 0 disk

VDA zwykle oznacza domyślny dysk twardy instancji. VBE oznacza dodatkowy dysk.

Następnie utwórz partycję dodatkowego dysku przy użyciu poniższego polecenia.

# admin@serveur-1:~$ sudo fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x95c4adcc.
Command (m for help): n

Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-20971519, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.
Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Następnie sformatuj partycję przy użyciu poniższego polecenia.

# admin@serveur-1:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vdb1
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Creating filesystem with 2621184 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 781be788-c4be-462b-b946-88429a43c0cf
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Następnie zamontuj partycję przy użyciu tego polecenia:

admin@serveur-1:~$ sudo mkdir /mnt/disk
admin@serveur-1:~$ sudo mount /dev/vdb1 /mnt/disk/

Na koniec sprawdź punkt montowania przy użyciu tego polecenia:

admin@serveur-1:~$ df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 9.8G 840M 8.6G 9% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 393M 5.2M 388M 2% /run
tmpfs 982M 0 982M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 982M 0 982M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 9.8G 23M 9.2G 1% /mnt/disk

Aby utworzyć trwały punkt montowania, należy zmienić plik konfiguracyjny /etc/fstab. Najpierw pobierz ID bloku przy użyciu poniższego polecenia.

admin@serveur-1:~$ sudo blkid

/dev/vda1: UUID="51ba13e7-398b-45f3-b5f3-fdfbe556f62c" TYPE="ext4" PARTUUID="000132ff-01"
/dev/vdb1: UUID="2e4a9012-bf0e-41ef-bf9a-fbf350803ac5" TYPE="ext4" PARTUUID="95c4adcc-01"

Następnie możesz zmienić plik /etc/fstab przy użyciu ID bloku.

admin@serveur-1:~$ vim /etc/fstab

/etc/fstab: static file system information.

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=51ba13e7-398b-45f3-b5f3-fdfbe556f62c / ext4 defaults 0 0
UUID=2e4a9012-bf0e-41ef-bf9a-fbf350803ac5 /mnt/disk ext4 nofail 0 0

W systemie Windows

Najpierw kliknij przycisk Menu Start prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

Po otwarciu narzędzia zarządzania dyskami nowy dysk będzie widoczny jako nieznany wolumin z nieprzydzieloną przestrzenią dyskową (jak na obrazie poniżej).

disk management

Inicjowanie dysku przy użyciu narzędzia Zarządzanie dyskami

Jeśli dysk jest w trybie offline, prawdopodobnie wynika to z zasad zdefiniowanych dla instancji. Aby to zmienić, kliknij dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Online.

offline disk

Potem ponownie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zainicjuj dysk.

offline disk

Następnie wybierz MBR (główny rekord rozruchowy) i kliknij przycisk OK.

initialise disk

Inicjowanie dysku przy użyciu programu DISKPART

Najpierw kliknij przycisk Menu Start prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

initialise disk

Następnie w oknie Uruchamianie wpisz cmd i kliknij przycisk OK.

run prompt

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby otworzyć program narzędziowy DISKPART.

C:\> diskpart

Następnie zmień zasady dotyczące dysku przy użyciu następującej serii poleceń.

DISKPART> san

SAN Policy : Offline Shared
DISKPART> san policy = OnlineAll

DiskPart successfully changed the SAN policy for the current operating system.

- Implementation of the strategy on the extra disk:
[Code] DISKPART> list disk

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
-------- ------------- ------- ------- --- ---
Disk 0 Online 200 GB 0 B
* Disk 1 Offline 10 GB 1024 KB
DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART> attributes disk clear readonly

Disk attributes cleared successfully.
DISKPART> attributes disk

Current Read-only State : Nie
Read-only : Nie
Boot Disk : Nie
Pagefile Disk : Nie
Hibernation File Disk : Nie
Crashdump Disk : Nie
Clustered Disk : Nie
DISKPART> online disk

DiskPart successfully onlined the selected disk.

Formatowanie dysku

Ponownie otwórz narzędzie Zarządzanie dyskami, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Nowy wolumin prosty...

format disk

Kliknij przycisk Dalej.

format disk

Ustaw odpowiedni rozmiar dysku. Zwykle ma to być 100% przestrzeni dyskowej. Po ustawieniu rozmiaru kliknij przycisk Dalej.

format disk

Z listy rozwijanej wybierz literę, aby identyfikować dysk, a następnie kliknij przycisk Dalej.

format disk

Wybierz odpowiednie opcje dysku, a następnie kliknij przycisk Dalej w celu wykonania operacji formatowania.

format disk

Na koniec kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć operację.

format disk

Po sformatowaniu dysk będzie dostępny w Eksploratorze plików.

Sprawdź również

Dołącz do naszej społeczności użytkowników: https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).