Dokumentacja techniczna OVH

Wstrzymanie lub uśpienie instancji

Jak wstrzymać lub uspić działanie instancji w interfejsie Horizon.

W ramach konfiguracji infrastruktury o wysokiej dostępności może pojawić się potrzeba odcięcia dostępu do instancji, w celu wykonania różnego rodzaju testów. OpenStack pozwala na zawieszenie lub uśpienie instancji. Zawieszenie może zostać porównane do hibernacji instancji, a uśpienie do umieszczenia w trybie czuwania. Status "Zawieszone" będzie również używany w przypadku problemów z płatnościami. Przewodnik ten wyjaśnia, jak zawiesić instancję lub uśpić działanie instancji.

Informacja

Po wykonaniu tych działań instancja nadal jest odpłatna.

Wstępne wymagania

Aby wstrzymać instancję, należy:

  • Zalogować się do interfejsu Horizon.
  • Kliknąć na Instancje w menu z lewej strony.
  • Wybrać Wstrzymaj instancję z rozwijalnej listy dla instancji.

  • Pojawi się wiadomość z potwierdzeniem wskazująca na wstrzymanie instancji.

Informacja

Aby wznowić działanie instancji, należy wybrać Wznów instancję z rozwijalnej listy dla instancji.

Aby wstrzymać działanie instancji, należy:

  • Zalogować się do interfejsu Horizon.
  • Kliknąć na Instancje w menu z lewej strony.
  • Wybrać Uśpij instancję z rozwijalnej listy dla instancji.

  • Pojawi się wiadomość z potwierdzeniem wskazująca na uśpienie instancji.

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...