Zarządzanie grupami zabezpieczeń w API OpenStack

Tworzenie i usuwanie zestawów reguł filtrowania IP

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-13

Wprowadzenie

Grupy zabezpieczeń to zestawy reguł filtrowania IP, które są stosowane do wszystkich instancji danego projektu Public Cloud i definiują dostęp sieciowy do instancji oraz ruch wychodzący z instancji.

Reguły grupy są specyficzne dla projektu - członkowie projektu mogą edytować domyślne reguły dla swojej grupy i dodawać nowe zestawy reguł w ramach projektu.

Wszystkie projekty mają domyślną grupę zabezpieczeń, która jest stosowana do każdej instancji, jeśli ta nie ma zdefiniowanej własnej grupy zabezpieczeń.

W OVH domyślne ustawienia grupy bezpieczeństwa zapewniają zarówno ruch wychodzący jak i przychodzący dla instancji bez ograniczeń. Ustawienie reguł filtrowania pomagają zabezpieczyć instancję i zainstalowane na niej usługi przed atakiem z zewnątrz, jak i przed wykorzystaniem serwera jako pośredniczącego w ataku na inne maszyny.

W tym przewodniku opisujemy, jak korzystać z podstawowych poleceń API OpenStack służących do zarządzania grupami bezpieczeństwa.

Wymagania początkowe

 • Dostęp do interfejsu API OpenStack
 • Załadowane zmienne środowiskowe OpenStack

W praktyce

Otwórz terminal, a następnie połącz się jako użytkownik OpenStack. Pamiętaj, że każdy projekt posiada indywidualnie utworzonych użytkowników i wymaga załadowania zmiennych środowiskowych dla wybranego regionu, w którym chcesz utworzyć grupę zabezpieczeń.

Pobierz i załaduj plik ze zmiennymi środowiskowymi dla wybranego regionu (w którym, chcesz tworzyć grupę bezpieczeństwa) poleceniem: "source openrc.sh".

Tworzenie grup zabezpieczeń

Aby utworzyć grupę zabezpieczeń, użyj polecenia "nova secgroup-create", gdzie pierwszy argument (Nom) to nazwa grupy zabezpieczeń, drugi (Description) to opis grupy. Jako potwierdzenie wykonania komendy wyświetli się tabela z danymi:

root@sartel:~/OpenStack/01-Test# nova secgroup-create Nom Description
+--------------------------------------+------+-------------+
| Id                  | Name | Description |
+--------------------------------------+------+-------------+
| df97c6e8-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | Nom | Description |
+--------------------------------------+------+-------------+

Sprawdzanie istniejących grup zabezpieczeń

Aby zobaczyć istniejące grupy zabezpieczeń, użyj polecenia "nova secgroup-list":

root@sartel:~/OpenStack/01-Test# nova secgroup-list
+--------------------------------------+---------+-------------+
| Id                  | Name  | Description |
+--------------------------------------+---------+-------------+
| 052d55b3-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | default | default   |
+--------------------------------------+---------+-------------+

Usuwanie grup zabezpieczeń

Aby usunąć grupę zabezpieczeń, użyj polecenia "nova secgroup-delete", a nazwę grupy wpisz jako argument:

root@sartel:~/OpenStack/01-Test# nova secgroup-delete Nom
+--------------------------------------+------+-------------+
| Id                  | Name | Description |
+--------------------------------------+------+-------------+
| df97c6e8-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx | Nom | Description |
+--------------------------------------+------+-------------+

Tworzenie reguł w grupie

Aby dodać regułę filtrowania do grupy zabezpieczeń użyj polecenia "nova secgroup-add-rule", jako parametry podaj kolejno:

 • nazwę grupy (sec-gr_name),
 • protokół (ip_protocol),
 • port dla ruchu przychodzącego (from_port),
 • protokół dla ruchu wychodzącego (to_port),
 • adres IP wraz z maską (cidr_address).
~$ nova secgroup-add-rule sec-gr_name ip_protocol from_port to_port cidr_address

na przykład:

~$ nova secgroup-add-rule GR_1 tcp 22 22 197.255.255.0/24

+-------------+-----------+---------+-----------------+--------------+
| IP Protocol | From Port | To Port | IP Range    | Source Group |
+-------------+-----------+---------+-----------------+--------------+
| tcp     | 22    | 22   | 197.255.255.0/24|       |
+-------------+-----------+---------+-----------------+--------------+

Jest bardzo wiele możliwych komend, w tym przewodniku podano tylko podstawowe przykłady. Aby w pełni wykorzystać możliwości interfejsu API OpenStack zapoznaj się z pełną listą poleceń oraz ich składnią na stronie API OpenStack.

Sprawdź również

Dostęp do panelu Horizon

Przygotowanie środowiska API OpenStack

Zmienne środowiskowe OpenStack

Zmiana hasła dla użytkownika OpenStack

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).