Zarządzanie adresami IP Failover

Dowiedz się, co to są adresy IP Failover i jak je przenosić pomiędzy usługami OVH korzystając z Panelu klienta

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-03-26

Wprowadzenie

Określenie "failover" w IT rozumiane jako przełączanie pomiędzy redundantnymi (nadmiarowymi, zapasowymi) maszynami, sieciami, systemami. W przypadku adresu IP oznacza to możliwość przełączenia danego IP pomiędzy maszynami, w efekcie skierowania ruchu dla danego adresu IP do odpowiedniej maszyny (serwera, instancji). Usługa IP Failover jest szczególnie przydatna, gdy:

  • potrzebujesz w łatwy i szybki sposób przekierować ruch na zreplikowany serwer podczas wykonywania konserwacji lub aktualizacji na serwerze produkcyjnym,

  • jeśli prowadzisz usługi hostingowe możesz odizolować ruch dla każdego z serwisów oraz przeznaczyć dla nich IP z odpowiednią geolokalizacją, co pomoże zdobyć zaufanie klientów korzystających z Twoich usług,

  • planujesz migrację z serwera dedykowanego do infrastruktury Public Cloud](https://www.ovh.pl/public-cloud/instances/funkcje/){.external}.

Dysponując dodatkowymi adresami IP Failover dla swoich usług zainstalowanych na instancjach możesz zwiększyć ich bezpieczeństwo i niezawodność.

Przykładem może być serwer, na którym zainstalowano różne usługi (serwer poczty, strona internetowa, serwer baz danych) i każdej z usług przydzielono osobne adresy IP, natomiast adres główny serwera jest dostępny tylko do połączenia z określonego adresu IP - np. adresu IP administratora. Możesz zastosować bardzo przejrzystą konfigurację reguł zabezpieczeń przeznaczając poszczególne adresy IP dla ograniczonej liczby protokołów i portów.

Przewodnik ten opisuje, jak zamówić adres IP Failover dla projektu Public Cloud OVH oraz jak go przenosić pomiędzy usługami OVH.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zamówienie adresu IP Failover

Zaloguj się do Panelu klienta i przejdź do sekcji Cloud a następnie wybierz projekt, dla którego chcesz zamówić adres IP FO (Failover). Kliknij na przycisk Operacje. Następnie wybierz Zamów IP Failover Cloud.

Zakup IP Failover

Pojawi się okno, w którym należy wybrać:

  • ilość adresów IP Failover
  • instancję, dla której adres jest kupowany,

a następnie:

  • geolokalizację wszystkich adresów (adresy z różną geolokalizacją należy zamawiać osobno).

W zależności od dostępności adresów IP, niektóre geolokalizacje mogą być niedostępne i nie wyświetlać się. Po zatwierdzeniu wyboru w głównym oknie wyświetli się informacja o stworzeniu zamówienia i link do sekcji płatności.

Import adresu IP Failover

Adresy i bloki adresów IP FO można przenosić pomiędzy serwerami dedykowanymi i usługami Public Cloud oraz siecią vRack.

Jeśli przenosisz blok, pamiętaj, że nie ma możliwości jego rozdzielenia na mniejsze bloki lub pojedyncze adresy IP. Blok adresów jest traktowany jako jedna usługa. Jedynie wewnątrz projektu Public Cloud możesz przydzielić poszczególne adresy z bloku do posiadanych instancji.

Niekiedy przeniesienie adresu lub bloku adresów wymaga dodatkowego kroku pośredniego. Taki blok, po odłączeniu od źródłowej usługi, jest czasowo umieszczany w tzw. statusie parking, wtedy nie kieruje na żadną usługę, ale można nim zarządzać z poziomu Panelu klienta i połączyć z nową usługą.

Na przykład odłączając blok IP od usługi vRack zostanie on automatycznie przeniesiony w status parking i dopiero wtedy możesz go importować do projektu Public Cloud lub serwera dedykowanego.

Możesz przenosić adresy IP między serwerami zlokalizowanymi w tym samym centrum danych. Przenoszenie adresów IP między różnymi centrami danych jest możliwe, jeśli centra danych zlokalizowane są w tym samym kraju.

Import adresów IP Failover do usługi Public Cloud zrealizujesz korzystając z głównego menu:

Import IP Failover

Wybierz opcję Importuj adresy IP Failover OVH.

Zostanie wyświetlone okno z informacją o zakupionych przez Ciebie adresach IP Failover.

Wyznaczenie IP Failover

Zaznacz adres, który chcesz importować do Projektu Public Cloud i potwierdź operację.

Po chwili na ekranie pojawi się potwierdzenie, a w głównym oknie wśród adresów IP pojawi się IP gotowe do przypisania do instancji:

Import IP Failover zakończony

Operację można odwrócić. Opcja przenoszenia adresu IP znajduje się w części Dedykowane w sekcji IP, po kliknięciu na ikonę koła zębatego danego adresu IP.

Przyporządkowanie IP Failover do instancji

Przy zakupie adresu IP Failover jest on przypisywany do instancji, która została wskazana podczas zamawiania IP.

W przypadku importu IP Failover, możemy w dowolnym momencie takie IP przypisać do jednej z instancji. W tym celu wyświetl menu instancji i wybierz opcję Zmień przypisany serwer

Przypisanie IP Failover do usługi

Zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać instancję a następnie zatwierdzić wybór.

Adresy IP Failover można przepinać między instancjami w dowolnym momencie.

Przepinanie IP Failover między instancjami

Możesz przenosić adresy IP między serwerami zlokalizowanymi w tym samym centrum danych. Przenoszenie adresów IP między różnymi centrami danych jest możliwe, jeśli centra danych zlokalizowane są w tym samym kraju.

Niezależnie od tego czy adres jest zakupiony czy migrowany z innej usługi, należy go skonfigurować na interfejsie sieciowym w systemie operacyjnym instancji, do której go przypisałeś.

Usuwanie adresu IP Failover

Opcja usuwania adresu IP znajduje się w części Dedykowane w sekcji IP.

Po kliknięciu na ikonę koła zębatego, w wierszu danego adresu IP wybierz opcję Usuń IP Failover.

Usuwanie adresu IP jest operacją nieodwracalną. Nie będziesz miał możliwości ponownego zakupienia tego samego adresu IP, adresy są przydzielane losowo.

Sprawdź również

Dostęp do panelu Horizon

Utworzenie instancji w Panelu klienta OVH

Zmiana typu rozliczenia z godzinowego na miesięczne dla instancji Public Cloud

Połączenie instancji Public Cloud z innymi produktami OVH za pomocą vRack

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).