Dokumentacja techniczna OVH

Zarządzanie kluczami SSH w usłudze Public Cloud

Uproszczenie logowania, komunikacja z serwerem w uwierzytelniony i zaszyfrowany sposób.

Ostatnia aktualizacja: 04-12-2019

Wprowadzenie

SSH to protokół umożliwiający dostęp do serwera oraz uwierzytelnioną i zaszyfrowaną komunikację z nim.

Klucz SSH można dodać w interfejsie Public Cloud na dwa sposoby:

  • Pierwsza, bardziej bezpośrednia metoda polega na dodaniu klucza podczas tworzenia instancji.
  • Druga metoda polega na dodaniu klucza z menedżera kluczy SSH.

Wymagania początkowe

Tworzenie instancji

Aby utworzyć instancję, w interfejsie klienta Public Cloud kliknij pozycję Utwórz instancję w menu Instancje w sekcji Środowisko obliczeniowe (po lewej stronie).

Add a server

Podczas tworzenia instancji (w kroku 3) zostanie wyświetlone pytanie o klucz SSH.

Add a server

Jeśli już masz klucze, po prostu wybierz jeden z nich.

Jeśli chcesz dodać klucz, kliknij przycisk Dodaj klucz. W polu „Nazwa klucza SSH” wpisz nazwę klucza i następnie wklej klucz w polu „Klucz SSH”. Aby ukończyć proces, kliknij przycisk Dodaj klucz.

Add a key

Korzystając z narzędzia zarządzania kluczami

Po wybraniu pozycji „Klucze SSH” z lewego menu projektu zostanie wyświetlona karta „Klucze SSH”.

Add a key

Kliknij przycisk Dodaj klucz, a następnie — po wpisaniu nazwy i wklejeniu klucza w polu — kliknij przycisk Dodaj ten klucz.

Add a key

Klucz będzie dostępny do użycia podczas tworzenia następnej instancji w chmurze.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...