Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana hasła dla użytkownika OpenStack

Zmiana hasła użytkownika OpenStack w interfejsie Horizon

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-01-24

Wprowadzenie

W przewodniku Dostęp do panelu Horizon pokazano, jak stworzyć i usunąć użytkownika OpenStack oraz wygenerować hasło dostępowe. Za pomocą panelu Horizon można ustawić własne hasło dla danego użytkownika. Zmiana hasła do konta użytkownika powoduje unieważnienie aktywnych tokenów w momencie zmiany.

Wymagania początkowe

  • Utworzone konto użytkownika OpenStack Horizon

W praktyce

Ustanowienie hasła OpenStack możliwe jest po zalogowaniu do panelu OpenStack Horizon https://horizon.cloud.ovh.net:

Logowanie do Horizon

W prawym górnym rogu ekranu widoczny jest identyfikator użytkownika Horizon. Po kliknięciu na identyfikator rozwinie się menu z dostępnymi opcjami. Należy wybrać Ustawienia, a następnie po lewej stronie "Zmień hasło":

Zmiana hasla

W pierwszym polu wprowadź aktualne hasło, a w dwóch kolejnych polach dwukrotnie nowe hasło.

Zalecamy ustawienie mocnego (skomplikowanego) hasła w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dostępu.

Na koniec należy potwierdzić ustanowienie nowego hasła, w prawym dolnym rogu, za pomocą przycisku Zmień:

Ustawienie hasla

Prosimy pamiętać, że zmiana hasła do konta użytkownika powoduje natychmiastowe unieważnienie dotychczasowo używanych tokenów.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...