Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana klucza SSH w przypadku utraty

Zmiana klucza SSH w przypadku utraty

W przypadku utraty klucza SSH (na przykład na skutek reinstalacji komutera), możesz mieć problem z zalogowaniem się na swoją instancję, jeśli nie skonfigurowałeś innego alternatywnego sposobu logowania się na instancję.

Abyś mógł odzyskać dostęp, udostępniamy tryb rescue, który pozwala na zalogowanie się za pomocą hasła i na zmodyfikowanie plików.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak skonfigurować plik authorized_keys użytkownika admin, aby móc dodać nowy klucz SSH i odzyskać dostęp do instancji.

Wstępne wymagania

Po zamontowaniu dysku instancji w trybie rescue, uzyskasz dostęp do wszystkich plików.

Klucze SSH znajdują się w pliku:

/home/NOM_UTILISATEUR/.ssh/authorized_keys

Jeśli chcesz dodać nowy klucz SSH, wystarczy wyedytować ten plik i dodać do niego nowy klucz:

admin@instance:~$ sudo vim /mnt/home/NOM_UTILISATEUR/.ssh/authorized_keys

ssh-rsa 1111111111122222222222333333333333444444444555555555556666666666
777777777778888888888999999900000000000000000000000000== old@sshkey
ssh-rsa AAAAAAAAABBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEE
EEFFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh== new@sshkey

Informacje:

Aby zmodyfikować klucz SSH domyślnego użytkownika, należy przejść do jego prywatnego katalogu.

Na przykład dla użytkownika admin plik będzie się znajdował w poniższym katalogu:

/home/admin/.ssh/authorized_keys

Dla instancji z systemem Ubuntu 15.10 domyślnym użytkownikiem będzie ubuntu. Plik będzie się znajdował w poniższym katalogu:

/home/ubuntu/.ssh/authorized_keys

Warto wiedzieć:

Możesz również zmienić hasło domyślnego użytkownika korzystając z trybu rescue i poniższych poleceń (jeśli użytkownikiem jest admin):

  • Zmieniamy katalog główny, aby przejść bezpośrednio na dysk instancji:
root@instance:/home/admin# mount /dev/vdb1 /mnt/
root@instance:/home/admin# chroot /mnt/
  • Zmieniamy hasło dla użytkownika admin:
root@instance:/# passwd admin

Po wykonaniu i zapisaniu zmiany wystarczy zrestartować i uruchomić instancję z jej dysku. Można już zalogować się na instancję za pomocą nowego klucza SSH.

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...