Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana rozmiaru instancji

Jak zmienić rozmiar instancji w interfejsie Horizon.

Jeśli Twoja działalność się rozwija i zapotrzebowanie na zasoby wzrasta, możesz za pomocą kilku kliknięć zwiększyć zasoby, którymi dysponuje Twoja instancja.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak zwiększyć zasoby w interfejsie OpenStack Horizon.

Uwaga

Możliwe jest tylko przejście na wyższy model.

Zmiana ta spowoduje przerwanie działania instancji na czas operacji.

Wstępne wymagania

Zmiana rozmiaru instancji

Aby zmienić rozmiar instancji, należy:

  • Zalogować się do interfejsu Horizon.
  • Kliknąć na Instancje w menu z lewej strony.
  • Wybrać Zmień rozmiar instancji z rozwijalnej listy dla tej instancji.

Zakładka Wybór odmiany

W tej sekcji widać aktualny rozmiar. Można wybrać nowy rozmiar dla zasobów instancji.

Uwaga

Można wyświetlić wykorzystane zasoby w porównaniu z całkowitymi zasobami przypisanymi do projektu.

Zakładka Ustawienia zaawansowane

W tej sekcji można zarządzać partycjonowaniem dysku.

Partycjonowanie dysku: (Automatyczne lub Ręczne)

  • Po zakończeniu konfiguracji kliknij na Zmień rozmiar

Zmiana rozmiaru dysku w systemie Windows

Uwaga Podczas zmiany rozmiaru instancji Windows, rozmiar partycji nie jest aktualizowany automatycznie. Należy skorzystać z opcji zwiększenia rozmiaru korzystając z funkcji Zarządzanie dyskiem:

  • Uruchom opcję zarządzania dyskiem:

  • Kliknij prawym przyciskiem na głównej partycji

  • Rozszerz partycję główną:

  • Zatwierdź zmianę rozmiaru dysku:

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...