Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana serwerów DNS instancji

Zmiana serwerów DNS instancji

Domyślny serwer DNS instancji to serwer OVH (213.186.33.99). Możliwe, że będziesz chciał zmienić serwer DNS lub dodać kolejny. Serwery DNS są konfigurowane automatycznie przez serwer DHCP i nie można ich zmienić edytując plik resolv.conf.

Przewodnik ten wyjaśnia procedurę zmiany konfiguracji DHCP dla instancji, w celu zmiany serwerów DNS instancji.

Wstępne wymagania

  • Instancja

  • Zaloguj się do instancji przez SSH
user@postelocal:~$ ssh admin@ip_de_l'instance
  • Skorzystaj z trybu użytkownika root
admin@instance:~$ sudo su

Można odczytać plik resolv.conf, aby sprawdzić serwer DNS instancji:

root@instance:~$ cat /etc/resolv.conf

domain local
search local
nameserver 213.186.33.99
  • Edytuj plik /etc/dhcp/dhclient.conf
root@instance:~$ vim /etc/dhcp/dhclient.conf
  • Dodaj linię pozwalającą na dodanie nowego serwera DNS poza serwerem domyślnym:
supersede domain-name-servers 213.186.33.99, 127.0.0.1;

Po wykonaniu tej czynności instancja bedzie dysponować 2 skonfigurowanymi serwerami DNS:

root@instance:~$ cat /etc/resolv.conf

domain local
search local
nameserver 213.186.33.99
nameserver 127.0.0.1

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...