Zmienne środowiskowe OpenStack

Zarządzaj środowiskiem OpenStack z linii komend

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-08-2021

Wprowadzenie

Pobranie zmiennych środowiskowych OpenStack na Twoje stanowisko umożliwi Ci korzystanie z interfejsu API OpenStack i zastosowanie go do zarządzania infrastrukturą.

Wymagania początkowe

W praktyce

Etap 1: Zgromadzenie zmiennych

Aby zgromadzić zmienne środowiskowe, możesz pobrać utworzony wcześniej plik OpenRC użytkownika OpenStack.

Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, przejdź do sekcji Public Cloud i wybierz Twój projekt Public Cloud na górze po lewej stronie.
W rubryce Project Management kliknij Users & Roles, po prawej stronie nazwy użytkownika kliknij symbol ... i wybierz pozycję Pobierz plik RC OpenStack.

openstack-variables

Plik OpenRC odpowiada użytkownikowi, a także strefie. Nie można zarządzać kilkoma strefami w jednym pliku.

Etap 2: Pobranie zmiennych

Linux

 • Otwórz terminal lub zaloguj się na konto użytkownika, który będzie wykonywał wywołania przez API OpenStack.
 • Załaduj treść pliku do bieżącego środowiska. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła odpowiedniego użytkownika Horizon.
admin@vpsxxxxxx:~$ source openrc.sh
Please enter your OpenStack Password:

Zgodnie z informacjami podanymi w przewodniku Dostęp do panelu Horizon, hasło będzie widoczne tylko raz, podczas jego tworzenia.

Jeśli zapomnisz hasła, konieczne będzie jego ponowne utworzenie.

Jeśli CLI są już zainstalowane, sprawdź, czy działają prawidłowo:

admin@vpsxxxxxx:~$ nova list
+--------------------------------------+------+--------+------------+-------------+------------------------+
| ID                  | Name | Status | Task State | Power State | Networks        |
+--------------------------------------+------+--------+------------+-------------+------------------------+
| 2278e269-a529-40cc-9a08-794fda9302d3 | deb8 | ACTIVE | -     | Running   | Ext-Net=xx.xxx.xx.xxx |
+--------------------------------------+------+--------+------------+-------------+------------------------+

Hasło użytkownika Horizon można zaszyć w kodzie. W tym celu zastąp element:

echo "Please enter your OpenStack Password: "
read -sr OS_PASSWORD_INPUT
export OS_PASSWORD=$OS_PASSWORD_INPUT

elementem:

#echo "Please enter your OpenStack Password: "
#read -sr OS_PASSWORD_INPUT
export OS_PASSWORD="Hasło użytkownika Horizon"

Domyślnie trzeba będzie załadować to środowisko po każdym otwarciu sesji w bieżącym środowisku. Można to zrobić na stałe, dodając źródło openrc.sh do pliku bashrc. Wymaga to ustawienia hasła w pliku.

Windows

Plik OpenRC nie jest przeznaczony do uruchamiania w systemie Windows.

Masz więc do wyboru dwa sposoby na pobranie zmiennych środowiskowych:

 • Dostosować plik, modyfikując niektóre polecenia. Zastąpić element export elementem set:
set OS_PASSWORD="Hasło użytkownika Horizon"
 • Zmienne można pobrać bezpośrednio z parametrów systemowych: Panel konfiguracyjny > System > Zaawansowane parametry systemu > Zmienne środowiskowe:

public-cloud

Sprawdź również

Informacje na temat korzystania z OpenStack: Dokumentacja OpenStack

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).