Dokumentacja techniczna OVH

Zwiększenie rozmiaru dodatkowego dysku

Ten przewodnik zawiera wskazówki dotyczące zwiększania rozmiaru dodatkowego dysku i powiększania jego głównej partycji.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2019

Wprowadzenie

Jeśli wykorzystano całą przestrzeń dyskową dodatkowego dysku, można zwiększyć jego rozmiar.

Ten przewodnik zawiera informacje dotyczące zwiększania rozmiaru dodatkowego dysku i powiększania jego głównej partycji.

Wymagania początkowe

  • instancja Public Cloud na koncie OVHcloud
  • dodatkowy dysk przyłączony do instancji
  • dostęp do Panelu klienta OVHcloud
  • dostęp administracyjny (uprawnienia użytkownika root) do instancji za pośrednictwem protokołu SSH (tylko w systemie Linux)
  • dostęp administracyjny do instancji za pośrednictwem protokołu RDP (tylko w systemie Windows)

W praktyce

W Panelu klienta

Aby wdrożyć instancję Public Cloud, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud. Kliknij pozycję Public Cloud w lewym górnym rogu strony. Na następującym ekranie kliknij przycisk strzałki obok domyślnej nazwy projektu (w lewym górnym rogu ekranu). Wybierz projekt, w którym chcesz zmienić rozmiar dodatkowego dysku.

control panel

W sekcji „Przestrzeń dyskowa” na lewym pasku bocznym znajdź swój dysk Block Storage.

control panel

Następnie kliknij ikonę z trzema kropkami (z prawej strony dysku) i wybierz pozycję Edytuj. Nastąpi przekierowanie do strony, na której można zmienić pojemność woluminu.

control panel

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zmodyfikuj wolumin.

W systemie Linux

Najpierw odmontuj dysk przy użyciu tego polecenia.

admin@server-1:~$ sudo unmount /mnt/disk

Następnie ponownie utwórz partycję.

admin@server-1:~$ sudo fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command
Command (m for help): d

Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.
Command (m for help): n

Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-146800639, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-146800639, default 146800639):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 70 GiB.
Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Następnie zweryfikuj i ponownie sprawdź partycję.

#admin@server-1:~$ sudo e2fsck -f /dev/vdb1

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/vdb: 12/3276800 files (0.0% non-contiguous), 251700/13107200 blocks
#admin@server-1:~$ sudo resize2fs /dev/vdb1

resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Resizing the filesystem on /dev/vdb to 18350080 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vdb is now 18350080 (4k) blocks long.

Na koniec zamontuj i sprawdź dysk.

#admin@server-1:~$ sudo mount /dev/vdb1 /mnt/disk/
#admin@server-1:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 9.8G 840M 8.6G 9% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 393M 5.2M 388M 2% /run
tmpfs 982M 0 982M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 982M 0 982M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 69G 52M 66G 1% /mnt/disk

W systemie Windows

Nawiąż połączenie RDP z instancją. Po zalogowaniu się kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Menu Start, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

windows

Po otwarciu narzędzia zarządzania dyskami nowy dysk będzie widoczny jako nieznany wolumin z nieprzydzieloną przestrzenią dyskową (jak na obrazie poniżej).

windows

Jeśli dysk jest w trybie offline, prawdopodobnie wynika to z zasad zdefiniowanych dla instancji. Aby to zmienić, kliknij dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Online.

windows

W zależności od wersji systemu Windows przed użyciem dodatkowego dysku może być konieczne jego zainicjowanie. Aby zainicjować dysk, ponownie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zainicjuj dysk.

Jeśli wolumin główny na dysku jest mniejszy niż cała pojemność dysku, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Rozszerz wolumin.

windows

Zostanie wyświetlony Kreator rozszerzania woluminów. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić kreator.

windows

Zwiększ wolumin do odpowiedniego rozmiaru i następnie kliknij przycisk Dalej.

windows

Na koniec kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć proces.

windows

Sprawdź również


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...