Zwiększenie rozmiaru dodatkowego dysku

Ten przewodnik zawiera wskazówki dotyczące zwiększania rozmiaru dodatkowego dysku i powiększania jego głównej partycji.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2019

Wprowadzenie

Jeśli wykorzystano całą przestrzeń dyskową dodatkowego dysku, można zwiększyć jego rozmiar.

Ten przewodnik zawiera informacje dotyczące zwiększania rozmiaru dodatkowego dysku i powiększania jego głównej partycji.

Wymagania początkowe

  • instancja Public Cloud na koncie OVHcloud
  • dodatkowy dysk przyłączony do instancji
  • dostęp do Panelu klienta OVHcloud
  • dostęp administracyjny (uprawnienia użytkownika root) do instancji za pośrednictwem protokołu SSH (tylko w systemie Linux)
  • dostęp administracyjny do instancji za pośrednictwem protokołu RDP (tylko w systemie Windows)

W praktyce

W Panelu klienta

Aby wdrożyć instancję Public Cloud, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud. Kliknij pozycję Public Cloud w lewym górnym rogu strony. Na następującym ekranie kliknij przycisk strzałki obok domyślnej nazwy projektu (w lewym górnym rogu ekranu). Wybierz projekt, w którym chcesz zmienić rozmiar dodatkowego dysku.

control panel

W sekcji „Przestrzeń dyskowa” na lewym pasku bocznym znajdź swój dysk Block Storage.

control panel

Następnie kliknij ikonę z trzema kropkami (z prawej strony dysku) i wybierz pozycję Edytuj. Nastąpi przekierowanie do strony, na której można zmienić pojemność woluminu.

control panel

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zmodyfikuj wolumin.

W systemie Linux

Najpierw odmontuj dysk przy użyciu tego polecenia.

admin@server-1:~$ sudo unmount /mnt/disk

Następnie ponownie utwórz partycję.

admin@server-1:~$ sudo fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command
Command (m for help): d

Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.
Command (m for help): n

Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-146800639, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-146800639, default 146800639):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 70 GiB.
Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Następnie zweryfikuj i ponownie sprawdź partycję.

#admin@server-1:~$ sudo e2fsck -f /dev/vdb1

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/vdb: 12/3276800 files (0.0% non-contiguous), 251700/13107200 blocks
#admin@server-1:~$ sudo resize2fs /dev/vdb1

resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Resizing the filesystem on /dev/vdb to 18350080 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vdb is now 18350080 (4k) blocks long.

Na koniec zamontuj i sprawdź dysk.

#admin@server-1:~$ sudo mount /dev/vdb1 /mnt/disk/
#admin@server-1:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 9.8G 840M 8.6G 9% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 393M 5.2M 388M 2% /run
tmpfs 982M 0 982M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 982M 0 982M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 69G 52M 66G 1% /mnt/disk

W systemie Windows

Nawiąż połączenie RDP z instancją. Po zalogowaniu się kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Menu Start, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

windows

Po otwarciu narzędzia zarządzania dyskami nowy dysk będzie widoczny jako nieznany wolumin z nieprzydzieloną przestrzenią dyskową (jak na obrazie poniżej).

windows

Jeśli dysk jest w trybie offline, prawdopodobnie wynika to z zasad zdefiniowanych dla instancji. Aby to zmienić, kliknij dysk prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Online.

windows

W zależności od wersji systemu Windows przed użyciem dodatkowego dysku może być konieczne jego zainicjowanie. Aby zainicjować dysk, ponownie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zainicjuj dysk.

Jeśli wolumin główny na dysku jest mniejszy niż cała pojemność dysku, kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Rozszerz wolumin.

windows

Zostanie wyświetlony Kreator rozszerzania woluminów. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić kreator.

windows

Zwiększ wolumin do odpowiedniego rozmiaru i następnie kliknij przycisk Dalej.

windows

Na koniec kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć proces.

windows

Sprawdź również


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).