Dokumentacja techniczna OVH

Zwiększenie rozmiaru dodatkowego dysku

Zwiększenie rozmiaru dodatkowego dysku

Jeśli wykorzystałeś całą przestrzeń dyskową swojego dodatkowego dysku, możesz zwiększyć jego rozmiar.

Przewodnik ten wyjaśnia, jak zwiększyć rozmiar dodatkowego dysku i partycji.

Wstępne wymagania

 • Instancja
 • Dodatkowy dysk

 • Zaloguj się do panelu klienta OVH.
 • Kliknij na strzałkę w prawej dolnej części dysku:

 • Wybierz "Edytuj". Pojawi się nowe menu:

W nowym menu możesz:

 • Zmienić nazwę dysku
 • Zmienić rozmiar dysku

 • Kliknij na "Zastosuj".

Uwaga:

Aby w systemie Linux podczas tej operacji nagłówek nie uległ zmianie (na przykład vdb > vdc), zaleca się zdemontowanie dysku przed wykonaniem tej operacji:

admin@server-1:~$ sudo umount /point/de/montage

W systemie Linux

 • Odmontuj dysk:
admin@server-1:~$ sudo umount /mnt/disk
 • Ponownie utwórz partycję:
admin@server-1:~$ sudo fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command
Command (m for help): d

Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.
Command (m for help): n

Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-146800639, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-146800639, default 146800639):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 70 GiB.
Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
 • Sprawdź i zmień rozmiar partycji:
admin@server-1:~$ sudo e2fsck -f /dev/vdb1

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/vdb: 12/3276800 files (0.0% non-contiguous), 251700/13107200 blocks
admin@server-1:~$ sudo resize2fs /dev/vdb1

resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Resizing the filesystem on /dev/vdb to 18350080 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vdb is now 18350080 (4k) blocks long.
 • Zamontuj i sprawdź dysk:
admin@server-1:~$ sudo mount /dev/vdb1 /mnt/disk/
admin@server-1:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 9.8G 840M 8.6G 9% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 393M 5.2M 388M 2% /run
tmpfs 982M 0 982M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 982M 0 982M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 69G 52M 66G 1% /mnt/disk

W systemie Windows

 • Uruchom narzędzie do zarządzania dyskiem i kliknij prawym przyciskiem na swój dysk:

 • Kliknij na Extend Volume

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...