Zwiększ rozmiar dodatkowego dysku

Dowiedz się, jak zwiększyć rozmiar dodatkowego wolumenu i powiększyć jego partycję główną

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 29-03-2022

Wprowadzenie

Jeśli osiągniesz maksymalną pojemność dodatkowego dysku, możesz dodać przestrzeń dyskową, zwiększając jej rozmiar.

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak zwiększyć rozmiar dodatkowego dysku i jak odpowiednio rozszerzyć partycję główną.

Wymagania początkowe

W praktyce

Kolejne etapy zakładają, że skonfigurowałeś już dodatkowy dysk zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym przewodniku.

Zmień rozmiar dysku

Zaloguj się do Panelu client OVHcloud i otwórz swój projekt Public Cloud. Następnie w menu po lewej stronie kliknij Block Storage.

Jeśli wolumen jest przypisany do instancji Windows, kliknij przycisk ... z prawej strony odpowiedniego wolumenu i wybierz opcję Odłącz instancję.

Kliknij przycisk ... po prawej stronie odpowiedniego wolumenu i wybierz Edytuj.

dashboard

W oknie, które się wyświetli wskaż nowy rozmiar wolumenu i kliknij Zmień wolumen.

dashboard

Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że wolumen jest przypisany do Twojej instancji. Jeśli tak nie jest, w wierszu wolumenu kliknij ... i wybierz Przypisz do instancji.

Rozszerzenie partycji (instancja Linux)

Otwórz połączenie SSH z Twoją instancją, aby dostosować partycję do zmienionego dysku.

Rozmontuj najpierw dysk, używając polecenia:

admin@server:~$ sudo umount /mnt/disk

Odtwórz partycję:

admin@server:~$ sudo fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command
Command (m for help): d

Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.
Command (m for help): n

Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-146800639, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-146800639, default 146800639):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 70 GiB.
Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Sprawdź partycję:

admin@server:~$ sudo e2fsck -f /dev/vdb1

e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/vdb: 12/3276800 files (0.0% non-contiguous), 251700/13107200 blocks
admin@server:~$ sudo resize2fs /dev/vdb1

resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Resizing the filesystem on /dev/vdb to 18350080 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vdb is now 18350080 (4k) blocks long.

Podnieś i sprawdź dysk:

admin@server:~$ sudo mount /dev/vdb1 /mnt/disk/
admin@server:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 9.8G 840M 8.6G 9% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 393M 5.2M 388M 2% /run
tmpfs 982M 0 982M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 982M 0 982M 0% /sys/fs/group
/dev/vdb1 69G 52M 66G 1% /mnt/disk

Rozszerzenie partycji (instancja Windows)

Utwórz połączenie RDP (Remote Desktop) dla Twojej instancji Windows.

Po zalogowaniu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i otwórz Zarządzanie dyskami.

windows

Rozszerzony dysk posiada większą pojemność w postaci nieprzydzielonej przestrzeni.

windows

Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumen i wybierz Rozszerz wolumen z menu kontekstowego.

windows

W asystencie rozszerzenia wolumenu kliknij Dalej, aby kontynuować.

Możesz zmienić przestrzeń dyskową na tym etapie, jeśli chcesz dodać pojemność mniejszą niż cała partycja.

Kliknij Dalej.

windows

Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces.

Zmieniony rozmiar przestrzeni dyskowej zawiera teraz dodatkową przestrzeń dyskową.

windows

Sprawdź również

Zarządzanie wolumenem instancji Public Cloud

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).