CLI - Manage access tokens

Learn how to create Application tokens with the ovhai CLI

Last updated 25th March, 2021.

Objective

This guide covers the creation of application tokens for AI Training.

Requirements

Instructions

token create

If you need any help while creating a new token, run ovhai token create --help:

USAGE:
  ovhai token create [OPTIONS] <name> --role <role>

ARGS:
  <name>  Token's name

FLAGS:
  -h, --help    Prints help information
  -V, --version  Prints version information

OPTIONS:
  -l, --label-selector <name=value>
      Only jobs with this label's name and value will be accessible using this token

  -o, --output <output>
      Command output format [default: yaml] [possible values: json, yaml]

  -r, --role <role>
      Operator role gives all access, read role only allow to access job's APIs [possible
      values: read, operator]

Create an app token

The creation of application tokens is pretty straightforward, you need to define what roles to assign to the token and its scope.

There are two roles available:

 • read a token with this role will allow access to the services exposed by the job on the job_url
 • operator a token with this role will allow interaction with AI Training api and CLI

The tokens can be scoped to apply only on jobs matching a specific label. Upon creating a token simply provide a name=value pair and when running a new job add the label to the job to be accessible ovhai job run -l name=value. If you create a new job using an app token the label-selector is automatically added to the created job so that it falls within the token scope.

Let us create a new operator token scoped to model=base and named basetoken:

ovhai token create basetoken --label-selector model=base --role operator

An unscoped token will have access to all jobs.

Use the app token

If your token has a role read and you wish to acces the job_url or if it is an operator token and you wish to use the AI Training API simply add the following header to your HTTP requests:

-H 'Authorization: Bearer <token>'

You can also use the operator token directly with the ovhai CLI. For all commands simply add the flag --app-token to override the default authentication method. Running a simple Hello World with the app token :

ovhai job run --app-token <my-token> ubuntu -- echo `Hello World`

Token lifecycle

Application token do not have an expiration date. We need an additional mechanism to revoke those tokens and remove access to unwanted applications.

There are two ways to revoke a token.

token delete

You can delete any token using its id. List the tokens and find the ID associated with your token. Then simply run:

ovhai token delete <token-id>

token renew

You may wish to revoke a token while keeping its name and label-selector, a typical use case is if your token leaked or is compromised in any way. Rather than deleting and recreating the token you can renew it. Simply run:

ovhai token renew <token-id>

Feedback

Please send us your questions, feedback and suggestions to improve the service:


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).