CLI - Commands reference for data

Learn how to manage your object storage data with the ovhai CLI

Last updated 16th June, 2021.

Objective

This guide covers the basic commands needed to manipulate your data on object storage through the ovhai CLI.

Requirements

Instructions

Listing available regions of object storage

The following command displays all region codes of available object storage regions:

ovhai data region

Listing containers and objects

If you need any help while listing container or objects, run ovhai data list --help:

USAGE:
  ovhai data list [FLAGS] [OPTIONS] <region> [container]

ARGS:
  <region>    Region of the container. You can get a list of all available regions for the
          object storage by typing `ovhai data region`
  <container>  Name of container to list

FLAGS:
  -h, --help    Prints help information
    --no-color  Remove colors from output
  -V, --version   Prints version information

OPTIONS:
    --app-token <app-token>  Authentication using AppToken rather than oauth
  -f, --fields <fields>     List of fields to display if the chosen output is "table". Fields
                  must be separated by comma : ','. For object [available fields:
                  type, size, name]. For container [available fields: objects,
                  size, name]
  -o, --output <output>     Command output format [possible values: json, yaml, table]
  -p, --prefix <prefix>     Only list objects beginning with <prefix>

Listing containers and objects - Example 1

Use this command to list all containers in region GRA:

ovhai data list GRA

Output:

OBJECTS SIZE NAME
3    80 B container-1
1    9 B container-2
1    32 B container-3
1    15 B container-4

Listing containers and objects - Example 2

Use this command to list all objects for container container-1 in region GRA:

ovhai data list GRA container-1

Output:

TYPE  SIZE NAME
Object 32 B seg-00/000000
Object 32 B seg-00/000001
Object 16 B seg-01/000000

Listing containers and objects - Example 3

Use this command to list all objects for container container-1 in region GRA with prefix seg-01:

ovhai data list GRA container-1 --prefix seg-01

Output:

TYPE  SIZE NAME
Object 16 B seg-01/000000

Uploading data

If you need any help while listing containers or objects, run ovhai data upload --help:

USAGE:
  ovhai data upload [FLAGS] [OPTIONS] <region> <container> [paths]...

ARGS:
  <region>    Region of the container to upload to. You can get a list of all available
          regions for the object storage by typing `ovhai data region`
  <container>  Name of container to upload to
  <paths>...   Name of file or directory to upload

FLAGS:
  -h, --help      Prints help information
  -j, --json      Output json progress
    --no-color    Remove colors from output
    --no-overwrite  Do not overwrite objects
  -V, --version     Prints version information

OPTIONS:
  -a, --add-prefix <add-prefix>     Add prefix to uploaded items
    --app-token <app-token>      Authentication using AppToken rather than oauth
  -r, --remove-prefix <remove-prefix>  Remove prefix from uploaded items
  -w, --workers <workers>        Number of workers to use for uploading objects

Uploading data - Example 1

Use this command to upload the local file (or directory) /tmp/directory/file1 into the container my-container in region GRA while keeping the full path as object name:

ovhai data upload GRA my-container /tmp/directory/file1

The uploaded file (or directory) will have /tmp/directory/file1 as object name.

Uploading data - Example 2

Use this command to upload the local file (or directory) /tmp/directory/file1 into the container my-container in region GRA while keeping only the file name as object name.

ovhai data upload GRA my-container /tmp/directory/file1 --remove-prefix /tmp/directory/

The uploaded file (or directory) will have file1 as object name.

Uploading data - Example 3

Use this command to upload the local file (or directory) /tmp/directory/file1 into the container my-container in region GRA while adding a prefix to the full path as object name :

ovhai data upload GRA my-container /tmp/directory/file1 --add-prefix /root

The uploaded file (or directory) will have /root/tmp/directory/file1 as object name.

Downloading data

If you need any help for downloading container or objects, run ovhai data download --help:

USAGE:
  ovhai data download [FLAGS] [OPTIONS] <region> <container> [objects]...

ARGS:
  <region>    Region of the container to download from. You can get a list of all
          available regions for the object storage by typing `ovhai data region`
  <container>   Name of container to download from
  <objects>...  Names of objects to download

FLAGS:
    --create     Create container if it does not exist
  -h, --help      Prints help information
  -j, --json      Output json progress
    --no-color    Remove colors from output
    --no-overwrite  Do not overwrite files
  -V, --version     Prints version information

OPTIONS:
    --app-token <app-token>      Authentication using AppToken rather than oauth
  -o, --output <output>         Add prefix to downloaded items
  -p, --prefix <prefix>         Only download items beginning with <prefix>
  -r, --remove-prefix <remove-prefix>  Remove prefix from downloaded items
  -w, --workers <workers>        Number of workers to use for downloading objects

Downloading data - Example 1

Use this command to download the whole container my-container in region GRA:

ovhai data download GRA my-container

If the objects are prefixed with a directory path such as /tmp/directory/ or even /, then it will be downloaded on your local storage inside that same directory. If you want to download everything inside your current directory you need to fill the --remove-prefix parameter.

Example :

ovhai data download GRA my-container --remove-prefix /tmp/directory/

Downloading data - Example 2

Use this command to download all the objects from my-container in region GRA matching the prefix /tmp/directory/ :

ovhai data download GRA my-container --prefix /tmp/directory

Same warning as above, if you want to download files on your current directory you will need to fill the --remove-prefix parameter.

Example :

ovhai data download GRA my-container --remove-prefix /tmp/directory/

Deleting data

If you need any help for deleting container or objects, run ovhai data delete --help:

USAGE:
  ovhai data delete [FLAGS] [OPTIONS] <region> [ARGS]

ARGS:
  <region>    Region of the container. You can get a list of all available regions for the
          object storage by typing `ovhai data region`
  <container>   Name of container to list
  <objects>...  Name of object to delete

FLAGS:
  -a, --all     Delete all items in selected data container
  -h, --help    Prints help information
    --no-color  Remove colors from output
  -V, --version   Prints version information
  -y, --yes     Do not ask for confirmation

OPTIONS:
    --app-token <app-token>  Authentication using AppToken rather than oauth
  -p, --prefix <prefix>     Only delete items beginning with <prefix>
  -w, --workers <workers>    Number of workers to use for deleting items

Deleting data - Example 1

Use this command to delete the whole container my-container in region GRA and all its contained objects :

ovhai data delete GRA my-container --all

Deleting data - Example 2

Use this command to delete a single object with name file1 inside the container my-container of region GRA :

ovhai data delete GRA my-container file1

Feedback

Please send us your questions, feedback and suggestions to improve the service:


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).