CLI - Launch an AI notebook

Learn how to run an AI Notebook using the CLI

Last updated 1st September, 2022.

Objective

This guide covers the submission of notebooks through the ovhai CLI.

Requirements

Instructions

Run a new notebook

First, you need to select one of the machine learning frameworks and an editor among those available. You can get a list of them using the ovhai capabilities framework list and ovhai capabilities editor list commands:

$ ovhai capabilities framework list
ID            NAME            DOC_URL                     VERSIONS
fastai          fastai Course       https://docs.fast.ai/              2021-08-04-ovh.beta.1
pytorch         PyTorch          https://pytorch.org/docs/stable/index.html   pytorch1.10.1-py39-cuda10.2-v22-4,pytorch1.9.0-py39-cuda10.2-v22-4,1.8.1-ovh.beta.1
mxnet          MXNet           https://mxnet.apache.org/versions/1.5.0/    1.5.0-ovh.beta.1
conda          Miniconda         https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html conda-py39-cuda11.2-v22-4,conda-py39-cpu-v22-4,conda-py39-cuda11.3-v22-4,conda-py39-cuda11.0-v22-4,conda-py39-cuda10.2-v22-4,conda-py39-cuda10.1-v22-4,conda-py39-cuda10.0-v22-4,conda-py38-cuda11.3-v22-4,conda-py38-cuda11.2-v22-4,conda-py38-cuda11.0-v22-4,conda-py38-cuda10.2-v22-4,conda-py38-cuda10.1-v22-4,conda-py38-cuda10.0-v22-4,conda-py38-cpu-v22-4,conda-py39-cudaDevel11.3-v22-4,conda-py39-cudaDevel11.2-v22-4,conda-py39-cudaDevel11.0-v22-4,conda-py39-cudaDevel10.2-v22-4,conda-py39-cudaDevel10.1-v22-4,conda-py39-cudaDevel10.0-v22-4,conda-py38-cudaDevel11.3-v22-4,conda-py38-cudaDevel11.2-v22-4,conda-py38-cudaDevel11.0-v22-4,conda-py38-cudaDevel10.2-v22-4,conda-py38-cudaDevel10.1-v22-4,conda-py38-cudaDevel10.0-v22-4,conda-py39-cuda11.2-v0.5-beta,conda-py39-cuda11.0-v0.5-beta,conda-py39-cuda10.2-v0.5-beta,conda-py39-cuda10.1-v0.5-beta,conda-py39-cuda10.0-v0.5-beta,conda-py38-cuda11.2-v0.5-beta,conda-py38-cuda11.0-v0.5-beta,conda-py38-cuda10.2-v0.5-beta,conda-py38-cuda10.1-v0.5-beta,conda-py38-cuda10.0-v0.5-beta,conda-py37-cuda11.2-v0.5-beta,conda-py37-cuda11.0-v0.5-beta,conda-py37-cuda10.2-v0.5-beta,conda-py37-cuda10.1-v0.5-beta,conda-py37-cuda10.0-v0.5-beta
sklearn         Scikit Learn        https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html sklearn1.0.2-py39-cpu-v22-4
perceval         Quandela Perceval     https://perceval.quandela.net/docs/index.html  perceval0.6.1-py39-cpu-v22-4,perceval0.5.2-py39-cpu-v22-4
tensorflow        Tensorflow         https://www.tensorflow.org/api_docs       tf2.8-py39-cuda11.2-v22-4,tf2.7-py39-cuda11.2-v22-4,tf2.6-py39-cuda11.2-v22-4,tf2.5-py39-cuda11.2-v22-4,tf2.4-py38-cuda11.0-v22-4,tf2.3-py38-cuda10.1-v22-4,tf2.2-py38-cuda10.1-v22-4,tf2.6-py39-cuda11.2-v0.5-beta,tf2.6-py38-cuda11.2-v0.5-beta,tf2.6-py37-cuda11.2-v0.5-beta,tf2.5-py39-cuda11.2-v0.5-beta,tf2.5-py38-cuda11.2-v0.5-beta,tf2.5-py37-cuda11.2-v0.5-beta,tf2.4-py38-cuda11.0-v0.5-beta,tf2.4-py37-cuda11.0-v0.5-beta,tf2.3-py38-cuda10.1-v0.5-beta,tf2.3-py37-cuda10.1-v0.5-beta,tf2.2-py38-cuda10.1-v0.5-beta,tf2.2-py37-cuda10.1-v0.5-beta,2.4.1-ovh.beta.1
huggingface-transformers Hugging Face Transformers https://huggingface.co/transformers/      4.5.0-ovh.beta.1
one-for-all       One image to rule them all                         v98-ovh.beta.1
autogluon-mxnet     AutoGluon + MXNet                             0.1.0-ovh.beta.1

$ ovhai capabilities editor list
ID     NAME    DOC_URL
jupyterlab JupyterLab https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/
vscode   VSCode   https://code.visualstudio.com/docs

In our example, we will create a new notebook using PyTorch and JupyterLab, with 1 GPU:

$ ovhai notebook run --gpu 1 pytorch jupyterlab

id: fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e
createdAt: "2021-05-27T12:37:14.752980089Z"
updatedAt: "2021-05-27T12:37:14.752980089Z"
user: user-6quQBpkve6AT
spec:
 name: ""
 labels: {}
 resources:
  gpu: 1
  gpuModel: Tesla-V100S
  cpu: 13
 volumes: []
 unsecureHttp: false
 env:
  frameworkId: pytorch
  frameworkVersion: 1.8.1
  editorId: jupyterlab
status:
 lastTransitionDate: ~
 infos: ~
 state: STARTING
 duration: 0
 url: ~
 monitoringUrl: ~
 lastStartedAt: ~
 lastStoppedAt: ~
 dataSync: []

The first line in the output shows the ID of the notebook: fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e.

The "Url" corresponds to your JupyterLab server. Pasting this URL in your browser displays the following screen:

image

If you don't have the ID of the notebook you want to access, you can list all your notebooks using:

$ ovhai notebook ls

We need to wait a few seconds for the notebook to start. You can get the notebook information again using its ID:

$ ovhai notebook get fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e

Name:
ID:     fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e
Created At: 27-05-21 12:37
Updated At: 27-05-21 12:37
User:    user-6quQBpkve6AT
Spec:
 Resources:
  GPU:    1
  GPU Model: Tesla-V100S
  CPU:    13
 Volumes:
 Labels:
 Unsecure: false
 Env:
  Framework ID:  pytorch
  Framework Version: 1.8.1
  Editor ID:    jupyterlab
Status:
 State:      RUNNING
 Infos:
 Transitioned At:
 Duration:    67s
 Url:       https://fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e.notebook.gra.training.ai.cloud.ovh.net
 Monitoring Url: https://monitoring.gra.training.ai.cloud.ovh.net/d/gpu?var-notebook=fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e&from=1622118974763
 Transitioned At: 27-05-21 12:37

Now that the notebook is in the RUNNING state, a https address is defined in the "Url" field. This URL corresponds to your JupyterLab server. Pasting this URL in your browser displays the following screen:

image

You can now start writing code in your notebook. Since we used the PyTorch framework in our example, we will be able to use it without having to install anything ourselves.

Once you are done with your notebook, you can stop it with the command below:

$ ovhai notebook stop fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e

Stopping a notebook will make it unavailable from your browser, and start synchronising volumes mounted with RW permissions to your object storage.

Once the synchronisation is finished, and the notebook state is STOPPED, you can either start it again or delete it.

Being able to restart a notebook is one of the main differences compared to using jobs. Restarting a notebook will restore your notebook code as it was when you stopped it. However, you will need to re-run your code to reload your variables because the program state is not saved. To restart a notebook, run this command:

$ ovhai notebook start fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e

You are billed for RUNNING notebooks but not for STARTING, STOPPING and STOPPED notebooks. However, to restore your code when you restart a STOPPED notebook, it needs to be stored in your object storage, which you are billed for.

This is useful when you work on a notebook for some time. If you know you will not use a notebook anymore, you can delete it:

$ ovhai notebook delete fa43cdad-97cc-46e7-ac3b-31dd1d7d5a1e

Note that a notebook can be deleted even if it is not stopped, and that deleted notebook cannot be restarted.

The notebook state stored in the Object Storage (including your notebook files) is not cleaned up automatically after notebook deletion. You can find it and delete it in the notebooks_workspace container of your Object Storage, under the notebook ID directory.

Going further

Learn how to access your object storage data from your notebooks here.

Learn how to share your notebooks with other people here.

Feedback

Please send us your questions, feedback and suggestions to improve the service:


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).