CLI - Launch and share an AI Notebook with tokens

Learn how to share a notebook

Last updated 27th May, 2021.

Objective

This guide shows how to share notebooks with other people through the ovhai CLI.

Requirements

Share a notebook with people in your Public Cloud project

When you access it from your browser, you will be required to log in using your credentials. Any person who is in the same Public Cloud project as you will also have access to this notebook using their own credentials. The only thing you need to do is give them the URL returned by the command ovhai notebook get <notebook-id>.

First, let's create a notebook:

$ ovhai notebook run --gpu 1 pytorch vscode
---
id: d8d809f2-717b-4b60-9881-07e6987a144d
createdAt: "2021-05-27T14:01:09.867501592Z"
updatedAt: "2021-05-27T14:01:09.867501592Z"
user: user-uY7UNgjpKBPY
spec:
 name: ""
 labels: {}
 resources:
  gpu: 1
  gpuModel: Tesla-V100S
  cpu: 13
 volumes: []
 unsecureHttp: false
 env:
  frameworkId: pytorch
  frameworkVersion: 1.8.1
  editorId: vscode
status:
 lastTransitionDate: ~
 infos: ~
 state: STARTING
 duration: 0
 url: ~
 monitoringUrl: ~
 lastStartedAt: ~
 lastStoppedAt: ~
 dataSync: []

Wait a few seconds for the notebook to be in the RUNNING state.

$ ovhai notebook get d8d809f2-717b-4b60-9881-07e6987a144d
Name:    
ID:     d8d809f2-717b-4b60-9881-07e6987a144d
Created At: 27-05-21 14:01
Updated At: 27-05-21 14:01
User:    user-uY7UNgjpKBPY
Spec:    
 Resources: 
  GPU:    1
  GPU Model: Tesla-V100S
  CPU:    13
 Volumes: 
 Labels: 
 Unsecure: false
 Env:   
  Framework ID:  pytorch
  Framework Version: 1.8.1
  Editor ID:    vscode
Status:   
 State:      RUNNING
 Infos:      
 Transitioned At: 
 Duration:    53s
 Url:       https://d8d809f2-717b-4b60-9881-07e6987a144d.notebook.gra.training.ai.cloud.ovh.net
 Monitoring Url: https://monitoring.gra.training.ai.cloud.ovh.net/d/gpu?var-notebook=d8d809f2-717b-4b60-9881-07e6987a144d&from=1622124009877
 Transitioned At: 27-05-21 14:01

Here the URL is https://d8d809f2-717b-4b60-9881-07e6987a144d.notebook.gra.training.ai.cloud.ovh.net. It will be different for every notebook you will create. Anyone in your Public Cloud project can now access this URL from their browser using their own credentials.

Share a notebook with people outside your Public Cloud project

In order to allow people outside your Public Cloud project to access your notebook, we need to generate some credentials for them that will only give them access to the notebooks we want. These credentials are named App tokens and are represented by a long string of characters.

The first step is to generate a token that will give access to notebooks with a specified label:

$ ovhai token create my-token --role read --label-selector subject=image-recognition                                                                                         14:16:28
Info:   
 ID:       0aa3c557-10c9-4331-b168-cd4e45abebdc
 Name:      my-token
 Label selector: subject=image-recognition
 Version:    1
 Created at:   2021-05-27 14:03:06.178808548 UTC
 Updated at:   2021-05-27 14:03:06.178808548 UTC

Token:  eyJhbGciOiJFZERTQSJ9.eyJwcm9qZWN0IjoiZDBhMzRkZDQtNzZmOC00MzhkLWJlMjQtOWJlZDg4MmIyY2RlIiwianRpIjoiMGFhM2M1NTctMTBjOS00MzMxLWIxNjgtY2Q0ZTQ1YWJlYmRjLTEiLCJpc3MiOiJ0cmFpbmluZy5haS5jbG91ZC5vdmgubmV0Iiwic3ViIjoiYmJmZTU4ZjMtODNhNS00NzBiLWFiZDUtMGY3ZTg4ZjAxYjc2In0.HuQfPBfpSOvxABtXAsSc-1RPCEZjQQFSpKZftjRy2lOcayd1xjfmR6LaRklt-68ffkQbHPcPxLQQI8WIlgyADg

We just created a token named my-token, that will allow to access any notebook that has a label subject=image-recognition. The --role read option means people using this token will only be allowed to access the address from their browser but they won't be able to stop or delete the notebook. If you want to allow other people to do so, you should use --role operator instead.

In this example, the token is:

eyJhbGciOiJFZERTQSJ9.eyJwcm9qZWN0IjoiZDBhMzRkZDQtNzZmOC00MzhkLWJlMjQtOWJlZDg4MmIyY2RlIiwianRpIjoiMGFhM2M1NTctMTBjOS00MzMxLWIxNjgtY2Q0ZTQ1YWJlYmRjLTEiLCJpc3MiOiJ0cmFpbmluZy5haS5jbG91ZC5vdmgubmV0Iiwic3ViIjoiYmJmZTU4ZjMtODNhNS00NzBiLWFiZDUtMGY3ZTg4ZjAxYjc2In0.HuQfPBfpSOvxABtXAsSc-1RPCEZjQQFSpKZftjRy2lOcayd1xjfmR6LaRklt-68ffkQbHPcPxLQQI8WIlgyADg

This token is unique and will be different for you. You should save the token on your side as there will be no way to recover it.

Let's create a notebook with the right label and see how we can access it using the token we just created:

$ ovhai notebook run --gpu 1 --label subject=image-recognition pytorch vscode
---
id: 3cd20aa3-3f5d-49be-b027-ccaf6dd06f01
createdAt: "2021-05-27T14:03:40.505794776Z"
updatedAt: "2021-05-27T14:03:40.505794776Z"
user: user-uY7UNgjpKBPY
spec:
 name: ""
 labels:
  subject: image-recognition
 resources:
  gpu: 1
  gpuModel: Tesla-V100S
  cpu: 13
 volumes: []
 unsecureHttp: false
 env:
  frameworkId: pytorch
  frameworkVersion: 1.8.1
  editorId: vscode
status:
 lastTransitionDate: ~
 infos: ~
 state: STARTING
 duration: 0
 url: ~
 monitoringUrl: ~
 lastStartedAt: ~
 lastStoppedAt: ~
 dataSync: []

Wait a few seconds for the notebook to be in the RUNNING state.

$ ovhai notebook get 3cd20aa3-3f5d-49be-b027-ccaf6dd06f01

Name:    
ID:     3cd20aa3-3f5d-49be-b027-ccaf6dd06f01
Created At: 27-05-21 14:03
Updated At: 27-05-21 14:03
User:    user-uY7UNgjpKBPY
Spec:    
 Resources: 
  GPU:    1
  GPU Model: Tesla-V100S
  CPU:    13
 Volumes: 
 Labels: 
  subject: image-recognition
 Unsecure: false
 Env:   
  Framework ID:  pytorch
  Framework Version: 1.8.1
  Editor ID:    vscode
Status:   
 State:      RUNNING
 Infos:      
 Transitioned At: 
 Duration:    34s
 Url:       https://3cd20aa3-3f5d-49be-b027-ccaf6dd06f01.notebook.gra.training.ai.cloud.ovh.net
 Monitoring Url: https://monitoring.gra.training.ai.cloud.ovh.net/d/gpu?var-notebook=3cd20aa3-3f5d-49be-b027-ccaf6dd06f01&from=1622124160516
 Transitioned At: 27-05-21 14:03

The Url field corresponds to the address to paste in your browser to access the notebook. If you're already logged in with your browser, then it will display the notebook. Otherwise, you will get a page like this:

image

You can try in a private navigation window to get the login page and test the token. Clicking on Login with token leads to this page:

image

Paste the token we created earlier into the text box and click on Connect. You should now see your notebook.

You can now give this token to anyone that you wish to share the notebook with.

Share your notebook publicly

Sharing your notebook publicly mean anyone will be able to access the notebook if they have the URL. They will not be able to stop or delete the notebook but will be able to modify it, execute code, and access your mounted volumes.

You will need the --unsecure-http option when creating your notebook to make it available publicly:

$ ovhai notebook run --gpu 1 --unsecure-http pytorch vscode                                                                                                      14:47:49
---
id: 8e3ac445-0b47-4eea-9269-19a36b7213c7
createdAt: "2021-05-27T14:06:47.356124682Z"
updatedAt: "2021-05-27T14:06:47.356124682Z"
user: user-uY7UNgjpKBPY
spec:
 name: ""
 labels: {}
 resources:
  gpu: 1
  gpuModel: Tesla-V100S
  cpu: 13
 volumes: []
 unsecureHttp: true
 env:
  frameworkId: pytorch
  frameworkVersion: 1.8.1
  editorId: vscode
status:
 lastTransitionDate: ~
 infos: ~
 state: STARTING
 duration: 0
 url: ~
 monitoringUrl: ~
 lastStartedAt: ~
 lastStoppedAt: ~
 dataSync: []

Wait a few seconds for the notebook to be in the RUNNING state.

$ ovhai notebook get 8e3ac445-0b47-4eea-9269-19a36b7213c7

Name:    
ID:     8e3ac445-0b47-4eea-9269-19a36b7213c7
Created At: 27-05-21 14:06
Updated At: 27-05-21 14:06
User:    user-uY7UNgjpKBPY
Spec:    
 Resources: 
  GPU:    1
  GPU Model: Tesla-V100S
  CPU:    13
 Volumes: 
 Labels: 
 Unsecure: true
 Env:   
  Framework ID:  pytorch
  Framework Version: 1.8.1
  Editor ID:    vscode
Status:   
 State:      RUNNING
 Infos:      
 Transitioned At: 
 Duration:    20s
 Url:       https://8e3ac445-0b47-4eea-9269-19a36b7213c7.notebook.gra.training.ai.cloud.ovh.net
 Monitoring Url: https://monitoring.gra.training.ai.cloud.ovh.net/d/gpu?var-notebook=8e3ac445-0b47-4eea-9269-19a36b7213c7&from=1622124347366
 Transitioned At: 27-05-21 14:06

Anyone can now access the notebook by pasting the URL shown in the ovhai notebook get output in their browser. In this example, the Url is https://8e3ac445-0b47-4eea-9269-19a36b7213c7.notebook.gra.training.ai.cloud.ovh.net.

Feedback

Please send us your questions, feedback and suggestions to improve the service:


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).