AI Notebooks - Manage and use data in a notebook via UI

Learn how to manage and access data from your Object Storage in your Notebook

Last updated 13th April, 2022.

Objective

This guide shows how to access Object Storage data from your notebooks via the OVHcloud Control Panel.

Requirements

Upload data to your Object Storage

First, you need to push some data to the Object Storage before accessing it from the notebook.

You can access to the Object Storage section of your Public Cloud project on the OVHcloud Control Panel.

image

You can upload different types of data: datasets, code, notebooks, connection weights, text or csv files, etc.

To upload your data, go to Create an object container.

Let's assume that a file named my-dataset.zip exists locally on your computer and contains your dataset. You will be able to upload it into an object container in your Object Storage by following these steps.

1- Select your solution

If you want to know more about the different storage solutions, refer to this page.

image

2- Select a region

To optimize the download and upload times, we advise you to store your data in the same place as your notebook (GRA or BHS).

image

3- Select a type of container

Choose the type of your data according to what you want to do.

Example: for a dataset that you use to train your model, the Private type is appropriate

image

4- Name your container

image

You have created your container to host your dataset.

image

You are now ready to load your data!

5- Add objects to your container

In order to upload your dataset into your object container my-dataset, you have to go on Add objects and select your local my-dataset.zip file.

image

You will now see your my-dataset.zip file displayed in your object container.

image

You can also create a new empty my-weights container in which you can save your connection weights (or your validated model) at the end of your training.

We assume that we now have two object containers available:

  • my-dataset, containing the file my-dataset.zip
  • my-weights, empty

You are now ready to launch a notebook with your data!

Launch a notebook with attached data

To launch an AI notebook, access the AI Notebooks section of your Public Cloud project in the OVHcloud Control Panel.

image

For the first 4 steps of the notebook creation, please refer to this tutorial.

Choose the notebook location

You can choose between 2 datacenters for the storage of your notebook: GRA or BHS.

image

Attach container or a Git repository

You can attach your different types of data to your notebook.

Access with Read-Only permissions

You can load the container my-dataset in the /workspace/dataset directory, with Read-only permission.

image

You will not be able to modify the dataset from this notebook because you loaded it with Read-only permission.

Read-only permissions are to ensure you don't modify your data by mistake. If you want to modify data from your notebooks, to store a trained neural network for example, you can use the Read-write permission instead.

Access with Read-Write permissions

Similarly to the Read-only mode, you can load data with Read-write permission.

Once you have some data that you want to save from the notebook to Object Storage (connection weights in this example), you can simply write it to the /workspace/weights folder.

image

This folder will be uploaded to your Object Storage when you stop your notebook.

As long as your notebook is in the STOPPING state, this means that the upload is still in progress. Once the state changes to STOPPED, it means all the data was uploaded to your Object Storage.

Attach a public Git repository

If Python code, notebooks or other files are available on a public GitHub repository, you can attach them to your notebook. To be able to edit and make changes easily, use the Read-write permission.

The command is as follows:

image

To make your command valid, don't forget to add a .git at the end of the GitHub repository URL.

Use cached volumes

When loading large files from the Object Storage, it can take some time to download to your notebooks. In these cases, you can cache the volumes so that it does not need to be downloaded again when you start new notebooks that use the same data.

To do so, you can check Cache.

image

Cached volumes will be deleted at least 72 hours after the last notebook using it has stopped. Note that the cache is shared with all users in your project. The main consequence you need to be careful about is the fact that if someone else modifies the data in your cached volume, you will also see the modifications on your side.

Launch and access the notebook

Your notebook is now ready to be launched with your data!

image

You can read the Getting started page to know how to find this URL.

As soon as you access your notebook, you will see your different folders containing your data.

image

Feedback

Please send us your questions, feedback and suggestions to improve the service:


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).