Configure your advanced configuration

Advanced configuration for Public Cloud Databases engines

Last updated 1st April, 2022

Objective

Public cloud database engines are managed services, which means that they are not fully configurable. For example, it is not possible to modify pg_hba.conf.

Advanced configuration is available for the following Public Cloud Databases engines :

  • Cassandra
  • Kafka
  • Kafka Connect
  • MySQL
  • Opensearch
  • PostgreSQL
  • Redis

Requirements

Instructions

Please note that changes to the advanced settings apply at the cluster level and therefore to all the databases in the cluster.

Depending on the engine, some settings may already be defined.

Once the advanced configuration has been submitted, it is not possible to reset it to initial values. It is only possible to update the values, so we recommend that you take note of the initial values before changing them.

See the Checking section below

Using the OVHcloud Control Panel

To change the advanced configuration, you first need to log in to your OVHcloud Control Panel and open your Public Cloud project. Click on Databases in the left-hand navigation bar, select your engine instance then the Advanced configuration tab.

Select the key of the advanced setting you want to define, then set its value.

When ready, click on Update advanced configuration.

On the top-right of the advanced configuration tab, you can see the settings which are already defined.

Using API

If you are not familiar with using the OVHcloud API, please refer to our guide on First Steps with the OVHcloud APIs.

Get your service and cluster IDs

You first need to identify the service and the cluster you want to apply the changes to.

Get the desired service ID

Execute the following API call:

serviceName

From the resulting list, select and copy the service identifier corresponding to the desired service, also known as serviceName.

Get the desired cluster ID

Open the following API call, paste your service ID into the serviceName input field and click Execute:

Cluster ID

From the resulting list, select and copy the cluster ID, also known as clusterId.

Get the existing advanced configuration

Open the following API call and paste the corresponding inputs (serviceName, clusterId) and click Execute:

Get PostgreSQL advanced configuration

Advanced configuration settings list

Open the following API call and paste the corresponding inputs (serviceName, clusterId) and click Execute:

Get PostgreSQL Advanced Parameters

Change advanced configuration

Open the following API call and paste the corresponding inputs (serviceName, clusterId)

Now, according to the settings you chose, set the different values into the string arrays, such as in the example below:

Put PostgreSQL Advanced Parameters

When ready, click on Execute to update the advanced configuration.

Checking

You can check the changes in different ways such as:

Using API

Get PostgreSQL advanced configuration

Using pgAdmin

pgAmin check advanced configuration

Follow this guide to learn more about pgAdmin

We want your feedback!

We would love to help answer questions and appreciate any feedback you may have.

Are you on Discord? Connect to our channel at https://discord.gg/PwPqWUpN8G and interact directly with the team that builds our databases service!


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).