PostgreSQL - Configure your PostgreSQL instance to accept incoming connections

Find out how to configure your PostgreSQL instance to accept incoming connections

Last updated 4th April, 2022

Objective

Public Cloud Databases allow you to focus on building and deploying cloud applications while OVHcloud takes care of the database infrastructure and maintenance in operational conditions.

This guide explains how to configure your PostgreSQL instance to accept incoming connections.

Requirements

Instructions

Configure your PostgreSQL instance to accept incoming connections

Before making a connection, we need to verify that our PostgreSQL instance is correctly configured.

Log in to your OVHcloud Control Panel and open your Public Cloud project. Click on Databases in the left-hand navigation bar and select your PostgreSQL instance.

Step 1: Verify your user roles and password

Select the Users tab. Verify that you have a user with sufficient rights and a configured password. If you don't remember the user's password, you can either create a new user or regenerate the password of an existing user. Be careful! By doing so you will need to update all the places where you already use this user/password pair.

This first user avnadmin comes with the following privileges:

  LOGIN
  NOSUPERUSER
  INHERIT
  CREATEDB
  CREATEROLE
  REPLICATION

We rely on official PostgreSQL roles and privileges. You can manage them yourself via CLI or code. So far, user grants and privileges management are not supported via the OVHcloud Control Panel or the OVHcloud API.

Please read the official PostgreSQL documentation to select the right roles for your use case.

To simply reset the avnadmin password, click on the ... on the right of user, then on Reset the password.

User Enabled

To create a new user, click on Add User, fill the form, then click on the Create User

Create User

Once created or updated, the user has to be ready and have the status "Enabled" in the Control Panel.

Step 2: Authorise incoming connections from the PostgreSQL client

In this step, select the Authorised IP's tab (Access Control List). By default, a Public Cloud Database does not accept any form of connection from the outside world. This way we can help prevent intrusive connection attempts.

Click to authorise a new IP, and enter the IP of your pgAdmin environment. In our case we will enter 109.190.200.59.

Add an IP

If you want to allow connections from the outside, you can enter the IP 0.0.0.0/0. Please use it carefully.

Collect required information

Select the General information tab to find the required login credentials in the Login informations section.

Login information tab

Select the Databases tab to get the database name.

Databases tab

Select the Users tab to get the username.

User table

Go further

Visit our dedicated Discord channel: https://discord.gg/PwPqWUpN8G. Ask questions, provide feedback and interact directly with the team that builds our databases services.

Join our community of users on https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).