PostgreSQL - Connect with Python

Connect to your Public Cloud Databases for PostgreSQL using the Python programming language

Last updated 4th April, 2022

Objective

Public Cloud Databases allow you to focus on building and deploying cloud applications while OVHcloud takes care of the database infrastructure and maintenance in operational conditions.

This guide explains how to connect to a PostgreSQL database instance with one of the world's most famous programming language: Python.

Requirements

Concept

A PostgreSQL instance can be managed through multiple ways. One of the easiest, yet powerful, is to use a Command Line Interface (CLI), as shown in our guide : Connect to PostgreSQL with CLI.

Another way is to interact directly using a programming language, such as Python. Python is one of the major programming languages in the world, especially in the Data ecosystem.

In order to do so, we will need to set up our Python environment with PostgreSQL drivers, then configure our Public Cloud Databases for PostgreSQL instances to accept incoming connections, and finally code in Python to perform a few example actions.

Instructions

Set up your Python environment

To interact with your PostgreSQL instance using Python, your development environment needs to be configured with:

 • A compatible version of Python
 • Psycopg2

Please follow the official Psycopg - PostgreSQL database adapter for Pytho. to get the latest information.

Once your Python environment is set up and you begin executing a python --version in your command line interface (CLI), you should see information about the version as shown below :

laptop$ python3 --version
Python 3.9.7

In the same console, by typing a pip list check if psycopg2 is correctly installed :

laptop$ pip list      
Package        Version
---------------------- -------
cryptography      3.3.2
mysql-connector-python 8.0.27
pip          20.3.4
protobuf        3.19.3
psycopg2        2.8.6
pyOpenSSL       20.0.1
setuptools       52.0.0
six          1.16.0
wheel         0.34.2
(...)

We are now ready to learn how to connect to our PostgreSQL instance!

Connect with Python

Using psycopg2

Psycopg is the most popular PostgreSQL database adapter for the Python programming language.

In your Python environment, let's try a connection.

import psycopg2

connection = psycopg2.connect("postgres://avnadmin:K93xxxxxxxxxxaBp@postgresql-57xxxxfc-o2xxxxb53.database.cloud.ovh.net:20184/defaultdb?sslmode=require")

cursor = connection.cursor()
cursor.execute("select * from pg_stat_ssl")
stat_ssl = cursor.fetchone()
print(stat_ssl)

After executing your Python code, result shown in the CLI should be like this :

(590567, True, 'TLSv1.3', 'TLS_AES_256_GCM_SHA384', 256, None, None, None)

Go further

Visit our dedicated Discord channel: https://discord.gg/PwPqWUpN8G. Ask questions, provide feedback and interact directly with the team that builds our databases services.

Join our community of users on https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).