PostgreSQL - Available extensions

List of available PostgreSQL extensions

Last updated December 22th, 2021

List of available extensions

Public Cloud Databases for PostgreSQL come with a set of supported extenions.

You cannot install unsupported ones, since it's managed and industrialized services. Reach us if an extension is missing for your project, we may study his implementation.

Please note that some of the extensions have dependencies and they need to be created in the proper order. Also some extensions may require disconnecting the client connection and reconnecting before they are fully available.

Extension Name Link Notes
address_standardizer https://postgis.net/docs/standardize_address.html
address_standardizer_data_us https://postgis.net/docs/standardize_address.html
aiven_extras https://github.com/aiven/aiven-extras Logical replication support from our technological partner Aiven
bloom https://www.postgresql.org/docs/current/bloom.html
btree_gin https://www.postgresql.org/docs/current/btree-gin.html
btree_gist https://www.postgresql.org/docs/current/btree-gist.html
chkpass https://www.postgresql.org/docs/10/chkpass.html Available up to PostgreSQL v10
citext https://www.postgresql.org/docs/current/citext.html
cube https://www.postgresql.org/docs/current/cube.html
dblink https://www.postgresql.org/docs/current/contrib-dblink-function.html
dict_int https://www.postgresql.org/docs/current/dict-int.html
earthdistance https://www.postgresql.org/docs/current/earthdistance.html
fuzzystrmatch https://www.postgresql.org/docs/current/fuzzystrmatch.html
hll https://github.com/citusdata/postgresql-hll PostgreSQL 11 and newer
hstore https://www.postgresql.org/docs/current/hstore.html
intagg https://www.postgresql.org/docs/current/intagg.html
intarray https://www.postgresql.org/docs/current/intarray.html
isn https://www.postgresql.org/docs/current/isn.html
ltree https://www.postgresql.org/docs/current/ltree.html
pg_buffercache https://www.postgresql.org/docs/current/pgbuffercache.html
pg_cron https://github.com/citusdata/pg_cron
pg_partman https://github.com/pgpartman/pg_partman PostgreSQL 10 and older
pg_prometheus https://github.com/timescale/pg_prometheus PostgreSQL 10 to 12, the extension has been sunset by Timescale in favor of promscale and is not supported for PostgreSQL 13
pg_repack https://pgxn.org/dist/pg_repack/1.4.6/ PostgreSQL 10 and newer
pg_similarity https://github.com/eulerto/pg_similarity PostgreSQL 13 and newer
pg_stat_statements https://www.postgresql.org/docs/current/pgstatstatements.html
pg_trgm https://www.postgresql.org/docs/current/pgtrgm.html
pgcrypto https://www.postgresql.org/docs/current/pgcrypto.html
pgrouting https://github.com/pgRouting/pgrouting
pgrowlocks https://www.postgresql.org/docs/current/pgrowlocks.html
pgstattuple https://www.postgresql.org/docs/current/pgstattuple.html PostgreSQL 11 and later
plcoffee https://pgxn.org/dist/plv8/ Available up to PostgreSQL v10
plls https://pgxn.org/dist/plv8/ Available up to PostgreSQL v10
plperl https://www.postgresql.org/docs/current/plperl.html
plv8 https://pgxn.org/dist/plv8/ Available up to PostgreSQL v10
postgis https://postgis.net/
postgis_address_standardizer https://postgis.net/docs/standardize_address.html
postgis_sfcgal http://postgis.net/docs/reference.html#reference_sfcgal
postgis_tiger_geocoder https://postgis.net/docs/Geocode.html
postgis_topology https://postgis.net/docs/Topology.html
postgis_legacy The extension is not packaged or supported as an extension by the PostGIS project. The extension package is provided by OVHcloud for our users.
postgres_fdw https://www.postgresql.org/docs/current/postgres-fdw.html
rum https://github.com/postgrespro/rum
sslinfo https://www.postgresql.org/docs/current/sslinfo.html
tablefunc https://www.postgresql.org/docs/current/tablefunc.html
timescaledb https://github.com/timescale/timescaledb PostgreSQL 10 and newer
tsearch2 https://www.postgresql.org/docs/9.2/tsearch2.html Available up to PostgreSQL v9.6
tsm_system_rows https://www.postgresql.org/docs/current/tsm-system-rows.html
unaccent https://www.postgresql.org/docs/current/unaccent.html
unit https://github.com/df7cb/postgresql-unit PostgreSQL 10 and newer
uuid-ossp https://www.postgresql.org/docs/current/uuid-ossp.html
wal2json https://github.com/eulerto/wal2json PostgreSQL 10 and newer

We want your feedback!

We would love to help answer questions and appreciate any feedback you may have.

Are you on Discord? Connect to our channel at https://discord.gg/PwPqWUpN8G and interact directly with the team that builds our databases service!


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).