Redis - Manage Redis ACLs via API

Update Redis users ACLs with the OVHcloud API

Last updated March 8th, 2022

Objective

This page shows you how to update your Redis user ACLs with the OVHcloud API.

Users and roles

As explained on this page: Redis Capabilities, Users & roles, the users' ACLs can not be updated via the OVHcloud Control Panel.

You must therefore use the OVHcloud API.

Requirements

 • A Public Cloud project in your OVHcloud account.
 • An up and running Public Cloud Database for Redis.

If you have never used the OVHcloud API before, then follow this tutorial: First Steps with the OVHcloud APIs.

For this tutorial, we consider that your are logged on the relevant API (Europe: https://api.ovh.com, Canada/Asia: https://ca.api.ovh.com). We will use Europe API for this tutorial.

Instructions

Get your service, Redis cluster and user IDs

You first need to identify the service, the Redis cluster and the user you want to apply the changes to.

Get the desired service ID

Execute the following API call:

From the resulting list, select and copy the service identifier corresponding to the desired service, also known as serviceName.

API path project

Get the desired Redis cluster ID

Open the following API call, paste your service ID into the serviceName input field and click Execute:

From the resulting list, select and copy the Redis cluster ID, also known as clusterId.

API path cluster

Get the desired user ID

Open the following API call and do the following steps:

 • paste your service ID into the serviceName input field
 • paste the cluster ID into the clusterId input field
 • click Execute

From the resulting list, find and select the desired user.

API path user

To get more details on a user, open the following API call and do the following steps:

 • paste your service ID into the serviceName input field
 • the user ID into the userId input field
 • the cluster ID into the clusterId input field
 • click Execute

Example:

API path user detail

The result shows four string arrays, which represent the ACLs defined for the given user.

 • Keys: Allow and disallow certain keys and key permissions.
 • Categories: Add all the commands in such category to be called by the user, with valid categories being like @admin, @set, @sortedset,...
 • Commands: Add or remove the command to the list of commands the user can call.
 • Channels: Allow and disallow Pub/Sub channels.

You can follow the official Redis documentation about users and ACL: https://redis.io/topics/acl.

Update an ACL with the API

Open the following API call and paste the corresponding inputs (serviceName, clusterId, user).

Now, according the strategy you choosed, set the different values into the string arrays, such as in the example below:

API update ACL string arrays

When ready, click Execute to update the ACL.

The result should be displayed similarly to the example below.

API ACL change result

We want your feedback!

We would love to help answer questions and appreciate any feedback you may have.

Are you on Discord? Connect to our channel at https://discord.gg/PwPqWUpN8G and interact directly with the team that builds our databases service!


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).