Zarządzanie zasileniami SMS i aktywowanie automatycznego doładowania

Dowiedz się, jak zarządzać zasileniami SMS OVHcloud

Ostatnia aktualizacja z dnia 05-08-2022

Wprowadzenie

Z tego przewodnika dowiesz się, czym są zasilenia SMS, jak je automatycznie doładować i jak je przenosić między Twoimi kontami SMS.

Wymagania początkowe

  • Posiadanie aktywnego konta SMS OVHcloud
  • Zalogowanie do API OVHcloud (tylko na potrzeby przenoszenia zasileń)
  • Zalogowanie doPanelu klienta OVHcloud, część Telefonia, następnie SMS.

Panel klienta Telecom SMS

W praktyce

Zasilenia SMS

0,35 zasilenie SMS odpowiada kosztowi wysłania 1 wiadomości SMS na numer we Polska, a opłata maleje w zależności od liczby zasileń SMS, które zamierzasz kupić za jednym razem.

Listę pakietów zasileń SMS znajdziesz, klikając następujący link: https://www.ovh.pl/sms/.

Przykładowy zakup pakietu 100 zasileń SMS, po 0,0945 PLN netto każde:

Wysłanie 1 wiadomości SMS do Polska kosztuje 0,35 zasilenie. Dzięki temu pakietowi możesz wysłać 285 wiadomości SMS do Polska. Wysłanie 1 wiadomości SMS do Indii kosztuje 0,4 zasilenia. Dzięki temu pakietowi możesz wysłać 250 wiadomości SMS do Indii.

Koszt wysyłki wiadomości SMS (w zasileniach) w zależności od ich miejsca przeznaczenia znajdziesz, klikając następujący link: https://www.ovh.pl/sms/cennik/.

Wiadomość SMS może zawierać ograniczoną liczbę znaków, zależną od rodzaju kodowania. Szczegóły dotyczące kodowania i dopuszczalnych znaków są dostępne w tym przewodniku:

Wysyłanie wiadomości SMS z Panelu klienta OVHcloud

Automatyczne doładowanie

Aby nigdy nie zabrakło Ci zasileń na koncie, możesz aktywować automatyczne doładowanie. Po osiągnięciu minimalnego progu zasileń nowa ilość zasileń zostanie automatycznie dodana do Twojego konta SMS.

Opcja automatycznego doładowania może zostać aktywowana tylko wtedy, gdy na Twoim koncie OVHcloud dostępny jest sposób płatności typu polecenie zapłaty SEPA.

Aby aktywować automatyczne doładowanie, zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, przejdź do karty Telefonia, a następnie na pasku usług po lewej stronie kliknij sekcję SMS. Wybierz konto SMS, dla którego chcesz aktywować automatyczne doładowanie.

Przejdź do menu Opcje (1), a następnie Automatyczne ładowanie (2).

zasilenie sms

W rubryce „Zarządzaj opcjami” kliknij polecenie Zmień.

zasilenie sms

Wypełnij wymagane pola:

  • Minimalny próg (1): po osiągnięciu tego progu uruchomi się automatyczne doładowanie.
  • Ilość kredytów do doładowania (2): określa liczbę zasileń, które mają zostać dodane do konta SMS. Można wybrać 100, 200, 250, 500, 1000, 5000 lub 10000.
  • Kliknij przycisk Zatwierdź, aby zastosować konfigurację.

zasilenie sms

Przenoszenie zasileń

Zasilenia można przenosić wyłącznie między kontami SMS należącymi do jednego identyfikatora OVHcloud. Przenoszenie zasileń między dwoma identyfikatorami OVHcloud jest niemożliwe.

Przenoszenie zasileń SMS może się odbywać wyłącznie przez API.

Jeśli nie wiesz, jak korzystać z API OVHcloud, zapoznaj się z naszym przewodnikiem "Pierwsze kroki z API OVHcloud".

Zaloguj się w konsoli https://api.ovh.com/, a następnie użyj następującego API:

Uzupełnij trzy wymagane pola:

  • serviceName: podaj nazwę konta SMS, z którego mają zostać przekazane zasilenia
  • credits: podaj liczbę zasileń przeznaczonych do przeniesienia
  • smsAccountTarget: podaj nazwę konta SMS, które ma otrzymać zasilenia

Kliknij polecenie Wykonaj, aby zatwierdzić przeniesienie. To działanie ma efekt natychmiastowy.

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).