Wysyłanie wiadomości SMS za pomocą interfejsu API OVHcloud w PHP

Dowiedz się, jak wysyłać wiadomości SMS za pomocą interfejsu API OVHcloud RESTful w PHP

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-05-2020

Wprowadzenie

Wiadomości SMS są szeroko wykorzystywane do rozpowszechniania praktycznych informacji, śledzenia statusu zamówienia lub procesu transakcyjnego, powiadamiania o nietypowych zdarzeniach lub przypominania o spotkaniach. W niniejszym przewodniku szczegółowo opisano sposób wysłania pierwszej wiadomości SMS przy użyciu interfejsu API OVHcloud RESTful w PHP.

Dowiedz się, jak wysyłać wiadomości SMS za pomocą interfejsu API RESTful w PHP

Wymagania początkowe

 • Dostęp do środowiska deweloperskiego PHP
 • Posiadanie konta SMS OVHcloud z zasileniami SMS

W praktyce

Etap 1: pobranie wrappera PHP do API OVH

Przejdź na stronę projektu https://github.com/ovh/php-ovh

Możesz szybko zintegrować wrappera PHP dzięki narzędziu Composer: https://getcomposer.org/

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w portalu GitHub, utwórz plik composer.json, jak pokazano w projekcie: GitHub> Readme > Quickstart

Twój projekt, a także plik autoload.php umożliwiający zarządzanie wszystkimi zależnościami i importami, znajdziesz w katalogu ./vendor/ovh/ovh/

Twój projekt utworzony za pomocą narzędzia Composer

Etap 2: utworzenie identyfikatorów

Identyfikatory są niezbędne do korzystania z interfejsu API SMS. Identyfikatory te tworzy się jednorazowo w celu określenia aplikacji, która będzie wysyłać wiadomości SMS. Czas ważności tych identyfikatorów można skonfigurować.

Utwórz identyfikatory skryptu (all keys at once) na tej stronie: https://api.ovh.com/createToken/ (ten adres URL automatycznie zapewni Ci odpowiednie uprawnienia na potrzeby kroków opisanych w tym przewodniku).

tworzenie tokenów

W tym prostym przykładzie uzyskujemy uprawnienia dostępu do informacji o koncie, możliwość przeglądania wiadomości oczekujących oraz wysyłania wiadomości SMS.

 • GET /sms
 • GET /sms/*/jobs
 • POST /sms/*/jobs

Gwiazdka (*) aktywuje wywołania tych metod dla wszystkich Twoich kont SMS. Możesz również ograniczyć wywołania do jednego konta, jeśli zarządzasz więcej niż jednym kontem SMS w ramach Twojego konta OVHcloud, zamieniając ciąg „/sms” na „/sms/NAZWA-KONTA” oraz „/sms/*/” na „/sms/NAZWA-KONTA/”.

W ten sposób uzyskasz identyfikatory dla Twojego skryptu:

 • Application Key (określa Twoją aplikację)
 • Application Secret (uwierzytelnia Twoją aplikację)
 • Consumer Key (udziela aplikacji zezwolenia na dostęp do wybranych metod)

pozyskiwanie tokenów

Środowisko jest gotowe, identyfikatory zostały utworzone, a Ty możesz już tworzyć kod Twojego skryptu PHP.

Etap 3: wdrożenie SDK PHP

Dla większej prostoty utworzyliśmy zestaw PHP SDK, który znajdziesz tutaj.

Etap 4: podstawowe połączenie z API

Teraz możesz przetestować połączenie z API, wyświetlając szczegóły każdego konta SMS:

<?php
/**
 * Wyświetla szczegóły każdego konta SMS
 * 
 * Przejdź na stronę https://eu.api.ovh.com/createToken/index.cgi?GET=/sms&GET=/sms/*/jobs&POST=/sms/*/jobs
 * aby wygenerować klucze dostępu API do:
 *
 * GET /sms
 * GET /sms/*/jobs
 * POST /sms/*/jobs
 */

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Ovh\Api;

$endpoint = 'ovh-eu';
$applicationKey = "your_app_key";
$applicationSecret = "your_app_secret";
$consumer_key = "your_consumer_key";

$conn = new Api(  $applicationKey,
          $applicationSecret,
          $endpoint,
          $consumer_key);

$smsServices = $conn->get('/sms/');
foreach ($smsServices as $smsService) {

  print_r($smsService);
}

?>

Po uruchomieniu tego skryptu uzyskasz listę Twoich kont SMS.

Etap 5: wysłanie pierwszej wiadomości SMS

Aby wysłać wiadomość SMS, wykorzystaj metodę POST jobs: https://api.ovh.com/console/#/sms/{serviceName}/jobs#POST

Dotyczy tylko kont OVHcloud we Francji:

Parametr senderForResponse umożliwi wykorzystanie numeru skróconego, co pozwoli na wysyłanie wiadomości SMS bezpośrednio, bez konieczności tworzenia nadawcy alfanumerycznego (na przykład Twoja nazwa).

Numery skrócone umożliwiają również otrzymywanie odpowiedzi od adresatów Twoich wiadomości SMS, co może być przydatne w przypadku badania zadowolenia, aplikacji do głosowania, gry itp.

<?php
/**
 * Wysyła wiadomość SMS, a następnie wyświetla listę wiadomości SMS oczekujących na wysłanie.
 * 
 * Przejdź na stronę https://eu.api.ovh.com/createToken/index.cgi?GET=/sms&GET=/sms/*/jobs&POST=/sms/*/jobs
 * aby wygenerować klucze dostępu API do:
 *
 * GET /sms
 * GET /sms/*/jobs
 * POST /sms/*/jobs
 */

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Ovh\Api;

$endpoint = 'ovh-eu';
$applicationKey = "your_app_key";
$applicationSecret = "your_app_secret";
$consumer_key = "your_consumer_key";

$conn = new Api(  $applicationKey,
          $applicationSecret,
          $endpoint,
          $consumer_key);

$smsServices = $conn->get('/sms/');
foreach ($smsServices as $smsService) {

  print_r($smsService);
}

$content = (object) array(
  "charset"=> "UTF-8",
  "class"=> "phoneDisplay",
  "coding"=> "7bit",
  "message"=> "Dzień dobry, SMS OVH wysłany z api.ovh.com",
  "noStopClause"=> false,
  "priority"=> "high",
  "receivers"=> [ "+3360000000" ],
  "senderForResponse"=> true,
  "validityPeriod"=> 2880
);
$resultPostJob = $conn->post('/sms/'. $smsServices[0] . '/jobs', $content);

print_r($resultPostJob);

$smsJobs = $conn->get('/sms/'. $smsServices[0] . '/jobs');
print_r($smsJobs);

?>

Oto rodzaj oczekiwanej odpowiedzi:

sms-XXXXXX-1
Array
(
  [totalCreditsRemoved] => 1
  [invalidReceivers] => Array
    (
    )

  [ids] => Array
    (
      [0] => 26929925
    )

  [validReceivers] => Array
    (
      [0] => +3360000000
    )

)
Array
(
)

Uzyskujesz konto SMS (ServiceName). Otrzymujesz jedną odpowiedź, która zużywa 1 zasilenie SMS na jeden ważny numer. Na koniec widzisz, że nie ma wiadomości SMS oczekujących na wysłanie.

Sprawdź również

W konsoli API (https://api.ovh.com/console/#/sms) możesz odkryć inne metody ułatwiające integrację usług SMS, takie jak: wiadomości SMS pozwalające na odpowiedź (dotyczy wyłącznie kont OVHcloud we Francji), masowa wysyłka przy użyciu pliku CSV, wysyłki reklamowe, monitorowanie potwierdzeń odbioru itd.

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).