Wysyłanie wiadomości SMS z adresu e-mail

Dowiedz się, jak wysyłać wiadomości SMS z adresu e-mail

Ostatnia aktualizacja z dnia 19-05-2020

Wprowadzenie

Dzięki kontu SMS OVHcloud możesz wysyłać wiadomości SMS z Twojego adresu e-mail do dowolnego adresata.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie konta SMS OVHcloud z zasileniami SMS
 • Posiadanie adresu e-mail od dowolnego dostawcy

W praktyce

Do tej metody można wykorzystać dowolną usługę poczty w przeglądarce lub program pocztowy.

Adresem odbiorcy wiadomości e-mail będzie: email2sms@ovh.net.

Temat zawiera identyfikator Twojego konta SMS oraz parametry wiadomości SMS, takie jak nadawca i numery telefonu odbiorców.

Treść wiadomości e-mail będzie wiadomością SMS przeznaczoną do wysłania. Nie ma limitu liczby znaków. Jednak w kodowaniu 7-bitowym jedna wiadomość SMS jest ograniczona do 160 znaków.

Jeśli Twoja wiadomość przekracza ten limit, zostanie ona podzielona na kilka wiadomości SMS:

 • 1 SMS -> w sumie 160 znaków (160 / SMS)
 • 2 SMS -> w sumie 306 znaków (153 / SMS)
 • 3 SMS -> w sumie 459 znaków (153 / SMS)

Przed wysyłką upewnij się, że masz do dyspozycji wystarczającą ilość zasileń SMS.

Jeśli tekst zawiera 2 przejścia do nowego wiersza (podwójne /n) lub jeśli wpisujesz parametr „--end”, wszystko, co znajduje się dalej, nie zostanie uwzględnione przy wysyłce. Aby wysłać wiadomość SMS zawierającą te elementy, musisz to zrobić w Panelu klienta lub przez interfejs API.

Dalsze informacje na temat dozwolonych znaków w kodowaniu 7-bitowym zawiera załącznik na dole tego przewodnika.

Aby zoptymalizować wyświetlanie niektórych znaków specjalnych, aktywuj „tryb zwykłego tekstu” w Twoim programie pocztowym, tak jak tutaj w programie Microsoft Outlook:

email2sms

Etap 1: uzupełnianie obowiązkowych pól w wiadomości e-mail

Otwórz pocztę w przeglądarce lub program pocztowy i utwórz wiadomość e-mail.

Jako odbiorcę podaj następujący adres: email2sms@ovh.net.

Tytuł musi mieć następującą formę:

KontoSMS:Użytkownik:Hasło:Nadawca:Odbiorca
 • KontoSMS = konto SMS, które ma zostać użyte (np.: sms-xx11111-1).

 • UżytkownikSMS = użytkownik SMS, który ma zostać użyty w przypisanym koncie.

 • Hasło = hasło użytkownika.

 • Nadawca = jeden z nadawców zadeklarowanych na Twoim koncie SMS.

 • Odbiorca = numer telefonu odbiorcy wiadomości.

Otrzymany rezultat powinien wyglądać jak poniżej. Domyślnie wiadomość SMS zostaje wysłana natychmiast po wysłaniu wiadomości e-mail.

email2sms

Dotyczy tylko kont OVHcloud we Francji:

Jeśli chcesz użyć numeru skróconego umożliwiającego otrzymanie odpowiedzi, jako nadawcę wprowadź senderForResponse=1.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat użytkowników SMS, zapoznaj się z następującym przewodnikiem: Informacje o użytkownikach wiadomości SMS

Etap 2: dodawanie pól opcjonalnych

W temacie możesz dodać pola opcjonalne, takie jak:

KontoSMS:UżytkownikSMS:Hasło:Nadawca:Odbiorca1,Odbiorca2:DataWysyłki:KlasaSMS:smsCoding:NoStop
 • Odbiorca1 = numer telefonu odbiorcy wiadomości; można dodawać kolejnych odbiorców, rozdzielając ich przecinkiem (,).

 • DataWysyłki = określenie przesuniętej daty wysyłki, w formacie ggmmddMMRRRR (np.: 183019112019, aby wysłać wiadomość 19.11.2019 o 18:30).

 • KlasaSMS = rodzaj klasy wiadomości SMS, w formacie N = 1 cyfra (patrz pierwsza nota informacyjna poniżej).

 • smsCoding = kodowanie wiadomości SMS, w formacie N = 1 cyfra (patrz druga nota informacyjna poniżej).

 • NoStop = aby nie wyświetlać informacji „STOP XXXXX” na końcu wiadomości SMS o charakterze innym niż reklamowy, w formacie N = 1 cyfra (np.: NoStop=1, aby nie wyświetlać informacji).

Oto przykład wiadomości e-mail zawierającej pola opcjonalne:

email2sms

Poszczególne elementy składowe tytułu można określać na dwa sposoby:

 • w kolejności ustalonej powyżej, oddzielając parametry znakiem „:” lub „;” między kolejnymi elementami; lub
 • w dowolnej kolejności, ale określając każdy element i oddzielając kolejne elementy znakiem „:” lub „;”: Account=; Login=; Password=; From=; To=; Deferred=; Class=.

Szczegóły dotyczące możliwych *klas*

klasa 0: Wiadomość jest wyświetlana bezpośrednio przy odbiorze na ekranie telefonu użytkownika. Wiadomość nie jest zapisywana w pamięci telefonu ani na karcie SIM. Zostaje usunięta, gdy użytkownik potwierdzi jej wyświetlenie.

klasa 1: Wiadomość zostaje zapisana w pamięci telefonu, a jeśli pamięć jest pełna, domyślnie na karcie SIM.

klasa 2: Wiadomość zostaje zapisana na karcie SIM.

klasa 3: Wiadomość zostaje przeniesiona na sprzęt zewnętrzny połączony z telefonem komórkowym (PDA, komputer przenośny itp.).

Szczegóły możliwego kodowania *smsCoding*

1 w przypadku kodowania 7-bitowego

2 w przypadku kodowania Unicode

Jeśli zmienisz kodowanie na Unicode, Twoja wiadomość SMS będzie mogła zawierać maksymalnie 70 znaków (160 w przypadku kodowania 7-bitowego).

Etap 3: zarządzanie odbiorcami wiadomości SMS

Odbiorcami wiadomości można zarządzać na kilka sposobów:

 • jak przedstawiono powyżej, zapisując ich w formacie międzynarodowym w temacie wysyłanej wiadomości e-mail; lub

 • dodając do wiadomości (jako załącznik) plik tekstowy w formacie .txt o nazwie „contact”, który będzie zawierał numery telefonów odbiorców w formacie międzynarodowym (np. we Francji: +33xxxxxxxxx), zapisane w pliku po jednym numerze na wiersz.

Etap 4: analiza raportu z wysyłki

Po wysłaniu wiadomości otrzymasz na e-mail raport z wysyłki. Poniższy raport informuje, że wysyłka przebiegła pomyślnie:

email2sms

Jeśli podczas wysyłki wystąpi błąd, zostanie on odnotowany w raporcie, jak w poniższym przykładzie:

email2sms

Załącznik

W poniższych dwóch tabelach wymienione są znaki dozwolone w kodowaniu 7-bitowym. Znaki z tabeli „Extensions” liczą się podwójnie.

Maksymalny rozmiar wiadomości SMS wynosi 160 znaków w kodowaniu 7-bitowym (norma GSM 03.38).

Użycie znaków niewymienionych w tych tabelach spowoduje przejście na kodowanie Unicode i ograniczenie rozmiaru wiadomości SMS do maksymalnie 70 znaków.

Lista znaków SMS

Sprawdź również

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).