Wysyłanie wiadomości SMS z adresu URL — http2sms

Dowiedz się, jak wysyłać wiadomości SMS z adresu http

Ostatnia aktualizacja z dnia 19-05-2020

Wprowadzenie

Istnieją różne metody wysyłania wiadomości SMS. Jedna z nich polega na wykorzystaniu narzędzia Wget, na przykład bezpośrednio z paska adresu przeglądarki internetowej.

Dowiedz się, jak wysyłać wiadomości SMS przy użyciu narzędzia Wget.

Wymagania początkowe

 • Utworzenie użytkownika SMS w Panelu klienta OVHcloud lub bezpośrednio przez interfejs API. W tym celu zapoznaj się z następującym przewodnikiem: Informacje o użytkownikach wiadomości SMS
 • Posiadanie konta SMS OVHcloud z zasileniami SMS

W praktyce

Wysyłanie wiadomości SMS odbywa się przez zapytanie HTTPS oraz uzupełnienie obowiązkowych pól (a w stosownych przypadkach także opcjonalnych) pod następującym adresem: https://www.ovh.com/cgi-bin/sms/http2sms.cgi?.

http2sms

Etap 1: uzupełnienie pól obowiązkowych

Adres URL musi mieć następującą formę:

https://www.ovh.com/cgi-bin/sms/http2sms.cgi?&account=XXXXXXX&login=XXXXXXX&password=XXXXXXX&from=XXXXXXX&to=XXXXXXX&message=XXXXXXX

Poniższe parametry muszą być rozdzielone znakami &. Wszystkie symbole X zastąp następującymi informacjami:

Parametry Czym należy zastąpić
account Konto SMS, które ma zostać użyte (np.: sms-xx11111-1)
login Użytkownik SMS, który ma zostać użyty w przypisanym koncie
password Hasło użytkownika
from Jeden z nadawców zadeklarowanych na Twoim koncie SMS
to Numer telefonu odbiorcy wiadomości w formacie międzynarodowym (00336xxxx w przypadku numeru francuskiego). Można dodać kolejnych odbiorców, oddzielając ich przecinkiem (,).
message Twoja wiadomość. Aby przejść do kolejnego wiersza w wysyłanej wiadomości SMS, dodaj ciąg %0d.

Domyślnie wiadomość jest wysyłana natychmiast.

Etap 2: dodawanie pól opcjonalnych

W temacie możesz dodać pola opcjonalne, jak w poniższym przykładzie:

https://www.ovh.com/cgi-bin/sms/http2sms.cgi?&account=XXXXXXX&login=XXXXXXX&password=XXXXXXX&from=XXXXXXX&to=XXXXXXX1,XXXXXXX2&message=XXXXXXX&deferred=XXXXXXX&class=X&smsCoding=X

Wszystkie symbole X zastąp następującymi informacjami:

Parametry Czym należy zastąpić
deferred Określenie odroczonej daty wysyłki w formacie ggmmddMMRRRR (np.: 125025112019, aby wysłać wiadomość 25.11.2019 o 12:50)
class Rodzaj klasy wiadomości SMS, w formacie N = 1 cyfra (patrz pierwsza nota informacyjna poniżej)
tag Ciąg maksymalnie 20 znaków, umożliwiający oznaczenie wysłanych wiadomości
contentType Możesz wybrać rodzaj odpowiedzi. Może być typu: text/xml, application/xml, text/json, application/json, text/plain, text/html (domyślnie jest to text/plain)
smsCoding Kodowanie wiadomości SMS, w formacie N = 1 cyfra (patrz druga nota informacyjna poniżej).

Szczegóły dotyczące możliwych *klas*

klasa 0: Wiadomość jest wyświetlana bezpośrednio przy odbiorze na ekranie telefonu użytkownika. Wiadomość nie jest zapisywana w pamięci telefonu ani na karcie SIM. Zostaje usunięta, gdy użytkownik potwierdzi jej wyświetlenie.

klasa 1: Wiadomość zostaje zapisana w pamięci telefonu, a jeśli ta jest pełna, domyślnie na karcie SIM.

klasa 2: Wiadomość zostaje zapisana na karcie SIM.

klasa 3: Wiadomość zostaje przeniesiona na sprzęt zewnętrzny połączony z telefonem komórkowym (PDA, komputer przenośny itp.).

Szczegóły możliwego kodowania *smsCoding

1 w przypadku kodowania 7-bitowego

2 w przypadku kodowania Unicode

Jeśli zmienisz kodowanie na Unicode, Twoja wiadomość SMS będzie mogła zawierać maksymalnie 70 znaków (160 w przypadku kodowania 7-bitowego).

Aby uzyskać więcej informacji na temat dozwolonych znaków z kodowaniu 7-bitowym, zapoznaj się z załącznikiem na dole tego przewodnika.

Etap 3: analiza wysyłki

Po wysłaniu wiadomości kod zwrotny API poinformuje Cię, czy Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie lub czy wysyłka zakończyła się niepowodzeniem. Kod powyżej 100 i poniżej 200 wskazuje, że wiadomość została wysłana pomyślnie.

Oto lista kodów zwrotnych API:

 • 100 lub 101: zapytanie przetworzone.
 • 201: brakuje parametru (np. Missing login, Missing password).
 • 202: parametr jest nieprawidłowy (np. Invalid tag: is too long, Invalid deferred time).
 • 401: Brak autoryzowanego adresu IP. Aby zarządzać dozwolonymi adresami IP, z poziomu Panelu klienta możesz zastosować ograniczenia.

W razie niepowodzenia przyczyna jest zapisywana:

 • w polu wiadomości w przypadku json lub xml;
 • w drugim wierszu w przypadku html i text/plain.

XML

 • W przypadku powodzenia:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><response><status>100</status><creditLeft>1987</creditLeft><smsIds><smsId>10867690</smsId></smsIds></response>
 • W przypadku niepowodzenia:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><response><status>201</status><message>Missing message. For more informations : http://guides.ovh.com/httpToSms</message></response>

json

 • W przypadku powodzenia:
{"status":100,"creditLeft":"1987","SmsIds":["10867690"]}
 • W przypadku niepowodzenia:
{"status":201,"message":"Missing message. For more informations : http//:guides.ovh.com/httpToSms"}

HTML

 • W przypadku powodzenia:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" >
<title>HTTP2SMS</title>
</HEAD>
<BODY>
OK<br>
1987<br>
10867690<br>
</BODY>
</HTML>
 • W przypadku niepowodzenia:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" >
<title>HTTP2SMS</title>
</HEAD>
<BODY>
KO<br>Missing message. For more informations : http://guides.ovh.com/httpToSms<br>
</BODY>
</HTML>

Text/plain

 • W przypadku powodzenia:
OK
1987
10867690
 • W przypadku niepowodzenia:
KO
Missing message. For more informations : http://guides.ovh.com/httpToSms

Załącznik

W poniższych dwóch tabelach wymienione są znaki dozwolone w kodowaniu 7-bitowym. Znaki z tabeli „Extensions” liczą się podwójnie.

Maksymalny rozmiar wiadomości SMS wynosi 160 znaków w kodowaniu 7-bitowym (norma GSM 03.38).

Użycie znaków niewymienionych w tych tabelach spowoduje przejście na kodowanie Unicode i ograniczenie rozmiaru wiadomości SMS do maksymalnie 70 znaków.

Lista znaków SMS

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).