Instalacja Veeam Backup & Replication

Dowiedz się, jak zainstalować serwer Veeam Backup & Replication z Veeam Enterprise

Ostatnia aktualizacja z dnia 08/03/2022

Wprowadzenie

Veeam Backup & Replication jest oprogramowaniem do ochrony danych. Oferuje wiele możliwości tworzenia kopii zapasowych, replikacji i przywracania danych.

Dowiedz się, jak zainstalować serwer Veeam Backup & Replication, a następnie jak zarejestrować go na serwerze licencji Veeam Enterprise OVHcloud.

Wymagania początkowe

 • Posiadanie usługi Veeam Enterprise.
 • Posiadanie wirtualnej maszyny z Windows Server 2012 lub nowszej wersji.

W praktyce

Instalacja Veeam Backup & Replication

Pobierz rozwiązanie Veeam Backup & Replication ze strony Veeam. Jeśli nie masz konta, utwórz je (bezpłatnie).

Plik ma postać obrazu dysku w formacie ISO. Po przesłaniu pliku na Twój serwer wybierz czytnik CD maszyny, po czym wybierz obraz.

Możesz teraz uruchomić na maszynie kreator instalacji. Następnie wybierz Veeam Backup & Replication Install.

Przeczytaj umowę licencyjną i zaakceptuj ją, klikając Next.

Aby pominąć etap wprowadzania pliku licencji, kliknij Next.

Na etapie wyboru usług, które zostaną zainstalowane nie wprowadzaj żadnych zmian. W zależności od Twoich potrzeb możesz zmienić docelową ścieżkę instalacji. Zatwierdź, klikając Next.

Kreator instalacji przeprowadzi teraz kontrolę dotyczącą wymagań oprogramowania. Jeśli rozpoczynasz od czystej instalacji systemu Windows, niektóre komponenty będą niedostępne, ale kreator instalacji pobierze i zainstaluje je automatycznie. Zatwierdź, klikając Next.

Następnie zaczekaj, aż zakończy się instalacja wymaganych komponentów.

Po realizacji tego etapu zatwierdź instalację Veeam Backup & Replication, klikając Next.

Na etapie wyboru ustawień instalacji zatwierdź tę operację, klikając Install.

Zaczekaj, aż instalacja się zakończy.

Po jej zakończeniu zamknij kreator instalacji, klikając Finish.

Zostaniesz przekierowany do asystenta instalacji. Wystarczy zamknąć okno.

Tworzenie konta usługi Veeam Enterprise

Utwórz konto usługi

Najpierw wygeneruj silne hasło.

Aby rozpocząć, uruchom Windows Powershell jako administrator.

Następnie utwórz konto usługi, wprowadzając poniższe wiersze poleceń po zalogowaniu się jako administrator:

New-LocalUser "OVHVeeamEnterprise" -Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssword01" -Force) -Description "OVH Service Account for Veeam Enterprise" -PasswordNeverExpires:$true -UserMayNotChangePassword:$true -AccountNeverExpires:$true

Pamiętaj, że nazwa konta i hasło są przykładowe i należy je zmienić: * Nazwa konta: OVHVeeamEnterprise * Hasło: P@ssword01

Określ dostępy dla usługi

Uruchom konsolę Veeam.

Sprawdź, czy pracujesz w trybie Community Edition w prawym dolnym rogu.

Przejdź do menu, następnie kliknij Users and Roles.

W oknie Security wybierz Add....

Następnie w oknie Add User wybierz utworzone konto usługi. Wybierz rolę Veeam Backup Administrator i zatwierdź przyciskiem OK.

W oknie Security możesz sprawdzić, czy konto zostało utworzone.

Zezwolenia na wykonywanie i aktywację

Użytkownik OVHVeeamEnterprise jest dostępny tylko lokalnie, dlatego aby włączyć zdalne połączenie, należy dodać uprawnienia do graficznego interfejsu użytkownika Windows.

Za pomocą interfejsu graficznego użytkownika:

 1. W pasku wyszukiwania Windows wpisz Component Services i uruchom usługę.
 2. W menu po lewej stronie i po drzewie kliknij Component Services, następnie Computers, a następnie My Computer.
 3. Po prawej stronie w zakładce Actions kliknij More Actions, a następnie Properties.
 4. Przejdź do COM Security i do drugiej opcji Launch and Activation Permissions, kliknij Edit Limits. Następnie kliknij polecenie Add....

Launch and Activation Permissions

 1. Kliknij na Advanced... aby zlokalizować konto usługi wcześniej dodane. Następnie kliknij polecenie Find Now i wybierz użytkownika OVHVeeamEnterprise z listy użytkowników.

Launch and Activation Permissions

 1. Kliknij na OK, aby potwierdzić wybór i na OK, aby zatwierdzić. Następnie aktywuj wszystkie uprawnienia dla użytkownika OVHVeeamEnterprise.

Launch and Activation Permissions

 1. Kliknij OK, aby potwierdzić i Apply, aby zatwierdzić zmiany.

Twój użytkownik OVHVeeamEnterprise jest teraz dostępny lokalnie i zdalnie.

Zarejestruj licencję dla serwera Veeam Backup & Replication

W panelu klienta OVHcloud

Zaloguj się do Panelu klienta OVHcloud, przejdź do sekcji Hosted Private Cloud i wybierz Platformy i usługi. Następnie wybierz Twoją usługę backup serverenterprise, a następnie kliknij przycisk Aktywuj licencję w sekcji Skróty.

Najpierw pobierz serviceName:

Następnie przeprowadź rejestrację:

Przygotuj następujące informacje:

 • publiczny adres IP, za pomocą którego możesz połączyć się z serwerem Veeam Backup & Replication;
 • port serwera Veeam Backup & Replication (domyślnie 9392/TCP);
 • login do utworzonego konta;
 • hasło do konta.

Pobierz publiczny adres IP używany przez Veeam Enterprise do łączenia się z serwerem Veeam Backup & Replication:

Sprawdź poprawność rejestracji

Uruchom konsolę Veeam.

Przejdź do menu, następnie kliknij License.

Upewnij się, czy wyświetlane informacje dotyczą Twojej licencji OVHcloud.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na Discord: https://discord.gg/ovhcloud

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).