Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, zarządzać produktami i usługami oraz śledzić zamówienia

Zaloguj się
Dokumentacja techniczna OVH

Logowanie do hubiC bez użycia strony WWW lub aplikacji

Dowiedz się, jak się zalogować do klastra hubiC, używając jednej z trzech dostępnych metod

Wprowadzenie

Usługa hubiC opiera się na klastrach przestrzeni dyskowej OpenStack Swift. Możesz się do niej zalogować różnymi metodami. Rekomendujemy logowanie przez stronę hubic.com, ale możesz również korzystać z usługi po zalogowaniu się za pomocą zewnętrznych narzędzi.

Dowiedz się, jak się zalogować do klastra hubiC, używając jednej z trzech dostępnych metod: Cyberduck (klient Swift), Mountain Duck (dysk sieciowy) lub montowanie svfs.

Tutorial przedstawia zastosowanie jednego lub kilku rozwiązań OVH w powiązaniu z zewnętrznymi narzędziami i opisuje operacje, jakie należy wykonać w danym przypadku. Wybierz odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

Jeśli napotkasz trudności podczas przeprowadzania tych operacji, skontaktuj się z wyspecjalizowanym dostawcą usług administracyjnych i/lub zadaj pytanie na forum społeczności OVH. Niestety OVH nie jest w stanie udzielić Ci wsparcia w tym zakresie.

Wymagania początkowe

Powinieneś umieć:

  • Zainstalować aplikację na Twojej lokalnej maszynie (dla rozwiązań Cyberduck i Mountain Duck)
  • Połączyć się z serwerem za pomocą SSH (aby zamontować svfs)

Powinieneś posiadać:

  • Aktywne konto hubiC
  • Komputer z systemem operacyjnym Windows, macOS lub GNU/Linux
  • Połączenie z Internetem
  • Ważną licencję na korzystanie z płatnego, prawnie zastrzeżonego oprogramowania (na przykład: Mountain Duck)

W praktyce

Wybierz metodę najlepiej dopasowaną do Twojego przypadku

Wybór może zależeć od systemu operacyjnego lub Twojej wiedzy i umiejętności.

  • Jeśli chcesz użyć rozwiązania dla systemu Windows lub macOS do samodzielnej konfiguracji, zapoznaj się z sekcją tego tutoriala Logowanie do klastra hubiC przez Cyberduck i połącz się z klastrem hubiC za pośrednictwem klienta Swift.

  • Jeśli chcesz użyć, za pomocą dysku sieciowego, gotowego rozwiązania dla systemu Windows lub macOS wymagającego bardzo niewielkiej liczby ustawień, zapoznaj się z sekcją tego tutoriala Logowanie do klastra hubiC przez Mountain Duck i połącz się z klasterem hubiC za pośrednictwem płatnego oprogramowania.

  • Jeśli używasz dystrybucji GNU/Linux, zapoznaj się z sekcją tego tutoriala Logowanie do klastra hubiC przez svfs i połącz się z klastrem hubiC za pośrednictwem montowania svsf.

Logowanie do klastra hubiC przez Cyberduck

Możesz zalogować się do klastra hubiC, używając klienta Swift. W tym tutorialu użyjemy klienta Cyberduck dla platform Windows i macOS.

Etap 1: pobranie i instalacja Cyberduck

Pobierz najnowszą wersję Cyberduck kompatybilną z Twoim systemem operacyjnym (Windows lub macOS). W tym celu kliknij link.

Jest to darmowa aplikacja i może być używana bez ograniczeń. Po zakończeniu instalacji, uruchom oprogramowanie, aby sprawdzić, czy operacja przebiegła poprawnie, następnie zamknij oprogramowanie.

Etap 2: Uzyskanie danych uwierzytelniających

Aby zalogować się do hubiC za pomocą Cyberduck, uzyskaj dane i wypełnij profil logowania.

Profil ten ma postać pliku, który można pobrać tutaj.

Otwórz plik, czynność ta uruchomi Cyberduck i otworzy okno konfiguracji.

Etap 3: zezwolenie klientowi Cyberduck na logowanie do konta hubiC

W otwartym wcześniej oknie wprowadź adres e-mail umożliwiający logowanie do Twojego konta hubiC.

wprowadź e-mail

W aplikacji Cyberduck kliknij dwukrotnie ikonkę w postaci dysku twardego, przy którym umieszczony jest Twój adres e-mail.

Otworzy się strona WWW, gdzie zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania do hubiC. Wprowadź dane, po czym kliknij przycisk Accept. Dzięki temu Cyberduck będzie mógł łączyć się z usługą hubiC.

auth

Po wykonaniu tego działania otrzymasz kod autoryzacyjny zezwalający na dostęp.

token

Skopiuj kod i wklej go do Cyberduck w części „Kod autoryzacyjny”, a następnie kliknij Continue.

oauth

Po zamknięciu okna kliknij Login.

Etap 4: logowanie do konta hubiC przez Cyberduck

Kiedy ponownie otworzysz program Cyberduck, możesz w dowolnym momencie połączyć się z przestrzenią hubiC, klikając dwukrotnie ikonkę w postaci dysku twardego.

login

Znajdziesz tam Twoje pliki i foldery.

navigate

Kiedy klikniesz prawym przyciskiem na plik lub folder, uzyskasz dostęp do różnych opcji: download umożliwia pobranie pliku lub folderu, delete jego usunięcie.

W żadnym wypadku nie usuwaj części Default ani Default_segments, gdyż stracisz zapisane dane i konto hubiC stanie się bezużyteczne.

Logowanie do klastra hubiC przez Mountain Duck

Mountain Duck to oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows i macOS. Pozwala zalogować się do niektórych usług przechowywania danych, takich jak hubiC. Będą one widoczne jako dyski sieciowe w Twoim komputerze i jako takich będziesz mógł ich używać.

Mountain Duck jest płatną aplikacją. Dostępna jest wersja próbna (Trial version), ale nie pozwala ona na nawiązanie połączeń dłuższych niż dziesięć minut.

Etap 1: pobranie i instalacja Mountain Duck

Pobierz najnowszą wersję Mountain Duck kompatybilną z Twoim systemem operacyjnym. W tym celu kliknij link. Uruchom proces instalacji, następnie wprowadź klucz rejestracyjny, który otrzymałeś w momencie zakupu licencji.

Etap 2: Uzyskanie danych uwierzytelniających

Aby zalogować się do hubiC za pomocą Mountain Duck, uzyskaj dane i wypełnij profil logowania.

Profil ten ma postać pliku, który można pobrać tutaj.

Otwórz plik. Czynność ta spowoduje dodanie hubiC do listy wspieranych usług.

Etap 3: otwarcie sieciowego dysku twardego hubiC

Sprawdź, czy Mountain Duck działa poprawnie, następnie kliknij prawym przyciskiem odpowiednią ikonkę na pasku zadań.

pasek zadań

Otworzy się wówczas okno konfiguracyjne. Wybierz hubiC (OVH) z rozwijanego menu.

pasek zadań

W nowym oknie, które się pojawi wprowadź w odpowiednim polu adres e-mail Twojego konta hubiC, a następnie kliknij Connect.

Etap 4: zezwolenie klientowi Mountain Duck na logowanie do konta hubiC

Otworzy się strona WWW, gdzie zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych logowania do hubiC. Wprowadź dane, po czym kliknij przycisk Accept. Dzięki temu Mountain Duck będzie mógł łączyć się z usługą hubiC.

auth

Otworzy się strona, na której znajdziesz kod autoryzacyjny zezwalający na dostęp.

token

Skopiuj kod i wklej go w odpowiednim oknie.

auth md

Po wprowadzeniu kodu do Mountain Duck Twoja przestrzeń hubiC będzie dostępna jako dysk sieciowy na Twoim komputerze.

network drive

Logowanie do klastra hubiC przez svfs

Jeśli korzystasz z komputera z dystrybucją GNU/Linux (w Twoim przypadku Debian), możesz połączyć się z przestrzenią hubiC przez punkt montowania svfs (Swift Virtual File System). Więcej informacji o svfs znajdziesz w repozytorium GitHub projektu.

Etap 1: instalacja svfs

Połącz się z serwerem za pomocą SSH i pobierz pakiet svfs kompatybilny z hubiC przy użyciu komendy:

wget https://github.com/ovh/svfs/releases/download/v0.9.1/svfs_0.9.1_amd64.deb

Następnie rozpocznij instalację svfs:

dpkg -i svfs_0.9.1_amd64.deb

W pierwszej fazie instalacji mogą wystąpić błędy kompatybilności. Większość z nich możesz usunąć za pomocą komendy (w Debianie i systemach pochodnych):

apt --fix-broken install

Będziesz mógł wtedy ponownie uruchomić instalację, która powinna teraz przebiec bezproblemowo.

Etap 2: konfiguracja punktu montowania

Zaloguj się do hubic.com. Kliknij My account, Developers, a następnie Add application. Nadaj jej nazwę, po czym wskaż na nią w „Redirect domain”:

http://localhost

aplikacja

Po prawej stronie utworzonej aplikacji kliknij Details i pobierz informacje z pól: „Client ID” i „Secret client”.

client_secret

Połącz się przez SSH i wprowadź komendę:

hubic-application

Następnie wpisz informacje:

Nazwa pola Dane do uzupełnienia
Aplikacja Redirect URL http://localhost/
Aplikacja Client ID Wcześniej pobrany Client ID
Aplikacja Secret client Wcześniej pobrany Secret client

Teraz uzupełnij następujące elementy:

1. Setting scope ... OK ~> Email: /votre mail hubic/ ~> Password: /mot de passe hubic/
2. Granting access ... OK
3. Getting refresh token ... OK == Your mount options == ~> hubic_auth=xxxxxxxx ~> hubic_token=xxxxxxxx

Etap 3: utworzenie punktu montowania

Po wprowadzeniu wszystkich elementów możesz utworzyć punkt montowania svfs przy użyciu uzyskanych elementów.

# sudo mount -t svfs hubic /mountpoint -o hubic_auth=<hubic_auth>,hubic_token=<hubic_token>,container=default

Podsumowanie

Teraz możesz już logować się do przestrzeni hubiC, nie używając oficjalnej aplikacji czy strony hubic.com (aplikacja internetowa).

Przypominamy jednak, że dostęp do danych za pośrednictwem hubic.com pozostaje w dalszym ciągu rekomendowaną przez nas metodą. Niestety OVH nie może udzielić Ci wsparcia w zakresie opisanych wyżej operacji.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/