Moje konto klientaKontakt z Działem SprzedażyWebmailOVHcloud Blog

Witamy w OVHcloud!

Zaloguj się, aby złożyć zamówienie, zarządzać produktami i usługami oraz śledzić zamówienia

Zaloguj się
Dokumentacja techniczna OVH

Montowanie kontenera obiektów za pomocą S3QL

Montowanie kontenera obiektów za pomocą S3QL

S3QL to system plików, który można zamontować, aby lokalnie przechowywać dane wykorzystując rozwiązania przestrzeni dyskowej cloud takie jak Object Storage. System ten proponuje funkcje takie jak: transparentna kompresja, szyfrowanie czy snapshotting wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na url="http://www.rath.org/s3ql-docs/"]stronie autora[/url].

Przewodnik ten wyjaśnia, jak zamontować kontener obiektów jako system plików.

Wstępne wymagania

Uwaga

Wykorzystywanie kontenera obiektów jako systemu plików może zmniejszyć wydajność operacji.

Tworzenie systemu plików

  • Utwórz plik zawierający informacje dotyczące logowania:
admin@serveur1:~$ sudo vim s3qlcredentials.txt

[swift]
backend-login: TENANT_NAME:USERNAME
backend-password: PASSWORD
storage-url: swiftks://auth.cloud.ovh.net/REGION_NAME:CT_NAME
fs-passphrase: PASSPHRASE

Informacje takie jak TENANT_NAME, USERNAME mogą zostać pobrane z pliku OpenRC. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby pobrać plik:

Argumenty REGION_NAME i CT_NAME można dostosować w zależności od nazwy i lokalizacji kontenera obiektów.

  • Zmień uprawnienia dostępu do pliku uwierzytelniania:
admin@serveur1:~$ sudo chmod 600 s3qlcredentials.txt
  • Formatowanie kontenera obiektów:
admin@serveur1:~$ sudo mkfs.s3ql --backend-options domain=default --authfile s3qlcredentials.txt swiftks://auth.cloud.ovh.net/GRA:CT_S3QL

Następnie należy dodać hasło, które dodałeś w pliku uwierzytelniania. Jeśli nie chcesz go konfigurować, należy usunąć linię "fs-passphrase: PASSPHRASE" z pliku uwierzytelniania, aby nie nastąpiła blokada podczas montowania systemu plików.

Montowanie systemu plików

  • Tworzenie punktu montowania
admin@serveur1:~$ sudo mkdir /mnt/container
  • Montowanie kontenera obiektów
admin@serveur1:~$ sudo mount.s3ql --authfile s3qlcredentials.txt swiftks://auth.cloud.ovh.net/GRA:CT_S3QL /mnt/container/
  • Weryfikacja:
admin@serveur1:~$ sudo df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 9.8G 927M 8.5G 10% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 393M 5.2M 388M 2% /run
tmpfs 982M 0 982M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 982M 0 982M 0% /sys/fs/cgroup
swiftks://auth.cloud.ovh.net/GRA:CT_S3QL 1.0T 0 1.0T 0% /mnt/container

Nie będzie możliwości korzystania z S3QL w trybie offline. Nie zaleca się również konfigurowania trwałości za pomocą pliku /etc/fstab, lecz za pomocą skryptu, który będzie się uruchamiał podczas uruchamiania serwera.

FAQ

Sprawdź FAQ S3QL

Przewodniki Cloud


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...