Dokumentacja techniczna OVH

Instalacja Veeam Backup & Replication

Dowiedz się, jak zainstalować serwer Veeam Backup & Replication z Veeam Enterprise

Ostatnia aktualizacja z dnia 13-11-2018

Wprowadzenie

Veeam Backup & Replication jest oprogramowaniem do ochrony danych. Oferuje wiele możliwości tworzenia kopii zapasowych, replikacji i przywracania danych.

Dowiedz się, jak zainstalować serwer Veeam Backup & Replication, a następnie jak zarejestrować go na serwerze licencji Veeam Enterprise OVH.

Wymagania początkowe

  • Posiadanie usługi Veeam Enterprise
  • Posiadanie wirtualnej maszyny z Windows Server 2012 lub 201

W praktyce

Instalacja Veeam Backup & Replication

Pobierz rozwiązanie Veeam Backup & Replication ze strony Veeam. Jeśli nie masz konta, utwórz je (bezpłatnie).

Plik ma postać obrazu dysku w formacie ISO. Po przesłaniu pliku na Twój serwer wybierz czytnik CD maszyny, po czym wybierz obraz.

Możesz teraz uruchomić na maszynie kreator instalacji. Następnie wybierz Veeam Backup & Replication Install.

Przeczytaj umowę licencyjną i zaakceptuj ją, klikając Next.

Aby pominąć etap wprowadzania pliku licencji, kliknij Next.

Na etapie wyboru usług, które zostaną zainstalowane nie wprowadzaj żadnych zmian. W zależności od Twoich potrzeb możesz zmienić docelową ścieżkę instalacji. Zatwierdź, klikając Next.

Kreator instalacji przeprowadzi teraz kontrolę dotyczącą wymagań oprogramowania. Jeśli rozpoczynasz od czystej instalacji systemu Windows, niektóre komponenty będą niedostępne, ale kreator instalacji pobierze i zainstaluje je automatycznie. Zatwierdź, klikając Next.

Następnie zaczekaj, aż zakończy się instalacja wymaganych komponentów.

Po realizacji tego etapu zatwierdź instalację Veeam Backup & Replication, klikając Re-run.

Na etapie wyboru ustawień instalacji zatwierdź tę operację, klikając Install.

Zaczekaj, aż instalacja się zakończy.

Po jej zakończeniu zamknij kreator instalacji, klikając Finish.

Kreator instalacji poprosi o zrestartowanie systemu Windows w celu zakończenia operacji. Wybierz Yes.

Tworzenie konta usługi Veeam Enterprise

Utwórz konto usługi

Najpierw wygeneruj silne hasło.

Następnie utwórz konto usługi, wprowadzając poniższe wiersze poleceń po zalogowaniu się jako administrator:

New-LocalUser "OVHVeeamEnterprise" -Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssword01" -Force) -Description "OVH Service Account for Veeam Enterprise" -PasswordNeverExpires:$true -UserMayNotChangePassword:$true -AccountNeverExpires:$true

Pamiętaj, że nazwa konta i hasło są przykładowe i należy je zmienić: * Nazwa konta: OVHVeeamEnterprise * Hasło: P@ssword01

Określ dostępy dla usługi

Uruchom konsolę Veeam.

Sprawdź, czy pracujesz w trybie Free Edition w prawym dolnym rogu.

Przejdź do menu, następnie kliknij Users and Roles.

W oknie Security wybierz Add....

Następnie w oknie Add User wybierz utworzone konto usługi. Wybierz rolę Veeam Backup Administrator i zatwierdź przyciskiem OK.

W oknie Security możesz sprawdzić, czy konto zostało utworzone.

Zarejestruj licencję dla serwera Veeam Backup & Replication

Operację tę należy przeprowadzić za pośrednictwem API OVH.

Najpierw pobierz serviceName:

Następnie przeprowadź rejestrację:

Przygotuj następujące informacje:

  • publiczny adres IP, za pomocą którego możesz połączyć się z serwerem Veeam Backup & Replication;
  • port serwera Veeam Backup & Replication (domyślnie 9392/TCP);
  • login do utworzonego konta;
  • hasło do konta.

Pobierz publiczny adres IP używany przez Veeam Enterprise do łączenia się z serwerem Veeam Backup & Replication:

Sprawdź poprawność rejestracji

Uruchom konsolę Veeam.

Przejdź do menu, następnie kliknij Licence.

Upewnij się, czy wyświetlane informacje dotyczą Twojej licencji OVH.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.