Dokumentacja techniczna OVH

How to Ruby

Informacje ogólne dotyczące dystrybucji ruby

Podczas tworzenia dystrybucji Ruby staraliśmy się pozostać jak najbliżej konfiguracji domyślnej. Chcemy, abyś mógł dowolnie personalizować serwer VPS. Zainstalowaliśmy zależności, których będziesz potrzebował do instalowania/kompilowania rubygems i używania RubyOnRails.

Poniżej komponenty serwera VPS:

  • Debian Wheezy
  • rbenv (pozwala na korzystanie z wybranej wersji ruby)
  • Passenger (Apache lub Nginx)
  • Baza danych (MySQL, PostgreSQL lub MongoDB)

root: konto używane do ogólnej administracji serwerem (aktualizacje, tworzenie baz danych, itp.). webmaster: konto używane do zarządzania aplikacją (instalacja ruby, wdrażanie aplikacji, itp.).

Wersja ruby, którą wybrałeś jest instalowana poprzez rbenv dla użytkownika 'webmaster' i Passenger. Reszta systemu używa wersji ruby dostępnej z systemem Debian Wheezy (1.9.3p194 w momencie redagowania tego artykułu).

Aby zmienić wersję ruby, zaloguj się jako użytkownik webmaster i wpisz:

rbenv update (aktualizacja rbenv i wtyczek)
rbenv install --list (aby zobaczyć wszystkie dostępne wersje ruby)
rbenv install <version>
rbenv global <version>

Passenger został zainstalowany z oficjalnych repozytoriów Phusion. Masz więc najnowszą stabilną wersję Phusion Passenger. Passenger używa tej samej wersji ruby co użytkownik 'webmaster'.

Serwer VPS jest dostarczany z domyślnym virtualHost (vpsXXXXX.ovh.net). Możesz go używać bezpośrednio wdrażając aplikację w /var/www/vpsXXXXX.ovh.net Możesz również go spersonalizować lub skopiować, aby móc wdrożyć kilka aplikacji.

Aby poznać stan i wykorzystanie pamięci dla Passenger:

passenger-status (root)
passenger-memory-stats (root)

Konfiguracja aplikacji znajduje się w /etc/apache2/sites-enabled/vpsXXXXX.ovh.net.

Restart serwera:

service apache2 restart (root)

Restart samej aplikacji:

touch /var/www/vpsXXXXX.ovh.net/tmp/restart.txt (webmaster)

Szczegółowa dokumentacja: Passenger

Konfiguracja aplikacji znajduje się w /etc/nginx/sites-enabled/vpsXXXXX.ovh.net

Restart serwera:

service nginx restart (root)

Restart aplikacji:

touch /var/www/vpsXXXXX.ovh.net/tmp/restart.txt (webmaster)

Szczegółowa dokumentacja: Passenger

Baza danych została zainstalowana z domyślnymi parametrami. Jest skonfigurowana tak, aby można się z nią było łączyć tylko z serwera VPS.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...