Dokumentacja techniczna OVH

Pierwsze kroki z serwerem VPS

Poznaj podstawy korzystania z serwera VPS

Ostatnia aktualizacja z dnia 22-07-2020

Wprowadzenie

Prywatny serwer wirtualny VPS (z ang. Virtual Private Server) to wirtualny serwer dedykowany. W przeciwieństwie do hostingu, gdzie techniczne zarządzanie należy do zadań OVHcloud, Twój serwer VPS jest administrowany wyłącznie przez Ciebie.

Niniejszy przewodnik zawiera kilka podstawowych wskazówek, które pomogą Ci zacząć pracować z Twoim nowym, zainstalowanym serwerem VPS.

OVHcloud oddaje do Twojej dyspozycji serwery, za które w pełni odpowiadasz - nie mając dostępu do tych maszyn, nie możemy być ich administratorem. Zarządzanie oprogramowaniem i wdrażanie środków bezpieczeństwa należy do klienta. Oddajemy w Twoje ręce przewodnik, którego celem jest pomoc w jak najbardziej optymalnym wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku problemów z administrowaniem, użytkowaniem czy zabezpieczeniem serwera rekomendujemy skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Sprawdź również” niniejszego przewodnika.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zaloguj się do Twojego panelu klienta OVHcloud, wejdź do sekcji Serwer i wybierz Twój serwer na liście nawigacyjnej znajdującej się po lewej stronie, pod VPS.

Ten interfejs zarządzania zawiera ważne informacje o Twojej usłudze i pozwala na przeprowadzenie najważniejszych operacji. Jego wygląd będzie różnił się w zależności od gamy, do jakiej należy Twój VPS.

  • Jeżeli właśnie zamówiłeś/-aś serwer VPS, jego numer referencyjny przedstawia się w sposób następujący: vps-XXXXXXX.vps.ovh.net (przy czym X odpowiada cyfrze lub literze).
  • Jeśli zarządzasz starszym modelem VPS, jego numer referencyjny będzie skonstruowany inaczej: vpsXXXX.ovh.net (gdzie X odpowiada liczbie).

W przypadku aktualnej gamy VPS, przeczytaj następną sekcję niniejszego przewodnika: Pierwsze kroki (aktualna gama VPS).

W przypadku starszego modelu VPS, zapraszamy do dalszej lektury przewodnika po kliknięciu w link: Pierwsze kroki (poprzednia gama VPS).

Pierwsze kroki (aktualna gama VPS)

Łączenie z Twoim serwerem VPS (gama aktualna)

W momencie pierwszej instalacji lub reinstalacji z poziomu panelu klienta, zostanie stworzony profil użytkownika posiadający wszystkie uprawnienia. Jego dane identyfikacyjne zostaną Ci wysłane w wiadomości e-mail. Nazwa użytkownika zostanie wygenerowana w zależności od systemu operacyjnego, na przykład „ubuntu” czy „debian”.

Z serwerem VPS będzie można połączyć się za pomocą SSH, używając nazwy użytkownika oraz hasła dostępu. (SSH to szyfrowany protokół komunikacyjny. Aby dowiedzieć się więcej na jego temat, zapraszamy do lektury przewodnika wprowadzającego do tematyki SSH dla serwerów dedykowanych OVHcloud. Dostęp do Twojego serwera odbywa się przez okienko terminala linii poleceń (Linux lub MAC), a w systemie Windows za pomocą oprogramowania innych producentów (zalecamy PuTTy).

Jeśli korzystasz na przykład z oprogramowania PuTTy, wystarczy, że otworzysz aplikację i wpiszesz nazwę serwera lub jego adres IPv4, aby zainicjować połączenie. Po wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła otrzymasz dostęp do interfejsu linii poleceń CLI (z ang. Command Line Interface).

zastosowanie putty

Po otworzeniu terminala należy wpisać następujące polecenie, aby połączyć się z Twoim serwerem VPS używając informacji przekazanych e-mailem (nazwa użytkownika i adres IPV4):

ssh nom_d_utilisateur@IPv4_de_votre_VPS

Jesteś teraz zalogowany/-a jako użytkownik z uprawnieniami root (użytkownik sudo), możesz zacząć wpisywać polecenia i wykonywać zadania administracyjne. Przed rozpoczęciem tych operacji zalecamy zmianę hasła:

$ sudo passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

Należy zaznaczyć, iż hasła nie są wyświetlane. Zmień następnie profil użytkownika na profil „root” i ustaw Twoje hasło dostępu dla administratora:

$ sudo su -
# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

Instalacja lub reinstalacja Twojego serwera VPS (gama aktualna)

Każdą reinstalację możesz przeprowadzić bezpośrednio z poziomu panelu klienta OVHcloud. Z zakładce „Strona główna” odszukaj „OS / Dystrybucja” w części Twój VPS. Kliknij ..., a następnie Reinstalacja serwera VPS.

Reinstalacja serwera VPS

Po otwarciu się okna będziesz mieć do wyboru:

  • jedną spośród proponowanych dystrybucji;
  • klucz SSH, jeżeli stworzyłeś/-aś uprzednio klucz w Twoim panelu klienta.

Reinstalacja serwera VPS

Niektóre zastrzeżone systemy operacyjne lub platformy, takie jak Plesk lub cPanel, wymagają licencji, które generują dodatkowe koszty. Licencjami można zarządzać w Panelu klienta OVHcloud: przejdź do sekcji Serwer w lewym górnym rogu Panelu klienta i kliknij Licencje.

Aby system operacyjny Windows uruchomił się na serwerze VPS, wybierz go na etapie zamówienia. Na serwerze VPS, na którym zainstalowano inny system operacyjny, nie można zainstalować systemu Windows przy użyciu opisanej powyżej metody.

W Twoim panelu klienta wyświetli się pasek postępu informujący o stanie zaawansowania procesu reinstalacji, która może trwać do 30 minut.

Pierwsze kroki (poprzednia gama VPS)

Łączenie z Twoim serwerem VPS (poprzednia gama)

Podczas instalacji (lub reinstalacji) Twojego serwera VPS, otrzymasz wiadomość e-mail z hasłem dostępu root. Połączenie będzie inicjowane za pomocą SSH - szyfrowanego protokołu komunikacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej na jego temat, zapraszamy do lektury przewodnika wprowadzającego do tematyki SSH dla serwerów dedykowanych OVHcloud.

Dostęp odbywa się przez okienko terminala poleceń (Linux lub MAC), a w systemie Windows za pomocą oprogramowania innych producentów (na przykład PuTTy).

Jeśli korzystasz na przykład z oprogramowania PuTTy, wystarczy, że otworzysz aplikację i wpiszesz nazwę serwera lub jego adres IPv4, aby zainicjować połączenie. Po wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła otrzymasz dostęp do interfejsu linii poleceń CLI (z ang. Command Line Interface).

zastosowanie putty

Po otworzeniu terminala należy wpisać następujące polecenie, aby połączyć się z serwerem VPS:

ssh root@IPv4_de_votre_VPS

Albo:

ssh root@Référence_de_votre_VPS

Instalacja lub reinstalacja Twojego serwera VPS (poprzednia gama)

Każda reinstalacja zostaje przeprowadzona bezpośrednio z poziomu Twojego panelu klienta. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Reinstalacja serwera VPS:

Reinstalacja serwera VPS

Po otwarciu się okna będziesz mieć do wyboru:

  • jedną spośród proponowanych dystrybucji;
  • język;
  • klucz SSH, jeżeli stworzyłeś/-aś uprzednio klucz w Twoim panelu klienta.

Menu z opcjami reinstalacji

Niektóre zastrzeżone systemy operacyjne lub platformy, takie jak Plesk lub cPanel, wymagają licencji, które generują dodatkowe koszty. Licencjami można zarządzać w Panelu klienta OVHcloud: przejdź do sekcji Serwer w lewym górnym rogu Panelu klienta i kliknij Licencje.

Aby system operacyjny Windows uruchomił się na serwerze VPS, wybierz go na etapie zamówienia. Na serwerze VPS, na którym zainstalowano inny system operacyjny, nie można zainstalować systemu Windows przy użyciu opisanej powyżej metody.

W Twoim panelu klienta wyświetli się pasek postępu informujący o stanie zaawansowania procesu reinstalacji, która może trwać do 30 minut.

Zabezpiecz Twój serwer VPS

Zgodnie z informacją zawartą w części „Wprowadzenie” niniejszego przewodnika, jesteś administratorem Twojego serwera VPS. W związku z tym ponosisz odpowiedzialność za dane oraz ich bezpieczeństwo.

Jeśli chcesz otrzymać kilka podstawowych informacji na ten temat, zachęcamy do przeczytania sekcji dotyczącej zabezpieczania serwera VPS naszego przewodnika.

Zabezpiecz swoją domenę certyfikatem SSL

Po zainstalowaniu i zabezpieczeniu Twojego serwera VPS, masz możliwość zabezpieczenia nazwy Twojej domeny oraz Twojej strony web. W tym celu konieczne jest zainstalowanie certyfikatu SSL, który umożliwi transfer danych w ramach protokołu szyfrowanego https, a nie wyłącznie na podstawie protokołu http.

Certyfikat SSL możesz zainstalować ręcznie, bezpośrednio na serwerze VPS. W tym celu skonsultuj oficjalne materiały informacyjne odnoszące się do używanej przez Ciebie dystrybucji.

OVHcloud zaproponuje Ci w sposób automatyczny SSL Gateway. Zachęcamy do odwiedzenia strony komercyjnej lub zapoznania się z dokumentacją dotyczącą tej oferty.

Sprawdź również

Wprowadzenie do protokołów SSH

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...