Pierwsze kroki z serwerem VPS

Poznaj podstawy korzystania z serwera VPS

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 25-03-2022

Wprowadzenie

Prywatny serwer wirtualny VPS (z ang. Virtual Private Server) to wirtualny serwer dedykowany. W przeciwieństwie do hostingu, gdzie techniczne zarządzanie należy do zadań OVHcloud, Twój serwer VPS jest administrowany wyłącznie przez Ciebie.

Niniejszy przewodnik zawiera podstawowe informacje, które pomogą Ci zarządzać serwerem VPS.

OVHcloud oddaje do Twojej dyspozycji serwery, za które w pełni odpowiadasz - nie mając dostępu do tych maszyn, nie możemy być ich administratorem. Zarządzanie oprogramowaniem i wdrażanie środków bezpieczeństwa należy do klienta. Oddajemy w Twoje ręce przewodnik, którego celem jest pomoc w jak najbardziej optymalnym wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku problemów z administrowaniem, użytkowaniem czy zabezpieczeniem serwera rekomendujemy skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy. Więcej informacji znajduje się w sekcji “Sprawdź również” niniejszego przewodnika.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zaloguj się do Panelu client OVHcloud, przejdź do sekcji Bare Metal Cloud i wybierz Twój serwer w części Prywatny serwer wirtualny.

Otrzymasz dashboard, który zawiera ważne informacje o Twojej usłudze i pozwala na wykonywanie najważniejszych operacji. Jego wygląd będzie różnił się w zależności od gamy, do jakiej należy Twój VPS.

  • Jeżeli właśnie zamówiłeś/-aś serwer VPS, jego numer referencyjny przedstawia się w sposób następujący: vps-XXXXXXX.vps.ovh.net (przy czym X odpowiada cyfrze lub literze).
  • Jeśli zarządzasz starszym modelem VPS, jego numer referencyjny będzie skonstruowany inaczej: vpsXXXX.ovh.net (gdzie X odpowiada liczbie).

W przypadku aktualnej gamy VPS, przeczytaj następną sekcję niniejszego przewodnika: Pierwsze kroki (aktualna gama VPS).

W przypadku starszego modelu VPS, zapraszamy do dalszej lektury przewodnika po kliknięciu w link: Pierwsze kroki (poprzednia gama VPS).

Pierwsze kroki (aktualna gama VPS)

Łączenie z Twoim serwerem VPS (gama aktualna)

W momencie pierwszej instalacji lub reinstalacji z poziomu panelu klienta, zostanie stworzony profil użytkownika posiadający wszystkie uprawnienia. Jego dane identyfikacyjne zostaną Ci wysłane w wiadomości e-mail. Nazwa użytkownika zostanie wygenerowana w zależności od systemu operacyjnego, na przykład “ubuntu” czy “debian”.

Z serwerem VPS będzie można połączyć się za pomocą SSH, używając nazwy użytkownika oraz hasła dostępu. (SSH to szyfrowany protokół komunikacyjny. Aby dowiedzieć się więcej na jego temat, zapraszamy do lektury przewodnika wprowadzającego do tematyki SSH dla serwerów dedykowanych OVHcloud. Dostęp do Twojego serwera odbywa się przez okienko terminala linii poleceń (Linux lub MAC), a w systemie Windows za pomocą oprogramowania innych producentów (zalecamy PuTTy).

Jeśli korzystasz na przykład z oprogramowania PuTTy, wystarczy, że otworzysz aplikację i wpiszesz nazwę serwera lub jego adres IPv4, aby zainicjować połączenie. Po wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła otrzymasz dostęp do interfejsu linii poleceń CLI (z ang. Command Line Interface).

zastosowanie putty

Po otworzeniu terminala należy wpisać następujące polecenie, aby połączyć się z Twoim serwerem VPS używając informacji przekazanych e-mailem (nazwa użytkownika i adres IPv4):

ssh username@IPv4_of_your_VPS

Ponieważ jesteś teraz zalogowany z wysokimi prawami (użytkownik sudo), możesz wprowadzić polecenia do wykonywania zadań administracyjnych. Przed rozpoczęciem tych operacji zalecamy zmianę hasła:

~$ sudo passwd username
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

Należy zaznaczyć, iż hasła nie są wyświetlane. Zmień następnie profil użytkownika na profil “root” i ustaw Twoje hasło dostępu dla administratora:

~$ sudo su -
~# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

Aktywacja połączeń root

Ze względów bezpieczeństwa połączenie z użytkownikiem "root" zostało wyłączone. Jeśli chcesz zezwolić na tego typu połączenia, skorzystaj z instrukcji zawartych w tym przewodniku.

Restart Twojego serwera VPS (gama aktualna)

Restart może być niezbędny do aktualizacji konfiguracji lub rozwiązania problemu. Jeśli to możliwe, wykonaj "soft reboot" serwera za pomocą wiersza poleceń:

reboot

W każdej chwili możesz jednak wykonać "reboot hard" w Panelu klienta OVHcloud. W zakładce Strona główna kliknij ... naprzeciwko "Boot" w strefie Twój VPS, następnie Restart serwera VPS ponownie i Zatwierdź w oknie kontekstowym.

Restart

Instalacja lub reinstalacja Twojego serwera VPS (gama aktualna)

Każdą reinstalację możesz przeprowadzić bezpośrednio z poziomu panelu klienta OVHcloud. Z zakładce “Strona główna” odszukaj “OS / Dystrybucja” w części Twój VPS. Kliknij ..., a następnie Reinstalacja serwera VPS.

Reinstalacja serwera VPS

Po otwarciu się okna będziesz mieć do wyboru:

  • jedną spośród proponowanych dystrybucji;
  • klucz SSH (opcjonalnie).

Reinstalacja serwera VPS

Niektóre zastrzeżone systemy operacyjne lub platformy, takie jak Plesk lub cPanel, wymagają licencji, które generują dodatkowe koszty. Licencjami można zarządzać w Panelu klienta OVHcloud: przejdź do sekcji Serwer w lewym górnym rogu Panelu klienta i kliknij Licencje.

Aby system operacyjny Windows uruchomił się na serwerze VPS, wybierz go na etapie zamówienia. Na serwerze VPS, na którym zainstalowano inny system operacyjny, nie można zainstalować systemu Windows przy użyciu opisanej powyżej metody.

W Twoim panelu klienta wyświetli się pasek postępu informujący o stanie zaawansowania procesu reinstalacji, która może trwać do 30 minut.

Pierwsze kroki (poprzednia gama VPS)

Łączenie z Twoim serwerem VPS (poprzednia gama)

Podczas instalacji (lub reinstalacji) serwera VPS otrzymasz e-mail z hasłem dostępu root. Połączenie będzie realizowane przy użyciu protokołu SSH. szyfrowanego protokołu komunikacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej na jego temat, zapraszamy do lektury przewodnika wprowadzającego do tematyki SSH dla serwerów dedykowanych OVHcloud.

Dostęp do Twojego serwera odbywa się przez okienko terminala linii poleceń (Linux lub MAC), a w systemie Windows za pomocą oprogramowania innych producentów (zalecamy PuTTy).

Jeśli korzystasz na przykład z oprogramowania PuTTy, wystarczy, że otworzysz aplikację i wpiszesz nazwę serwera lub jego adres IPv4, aby zainicjować połączenie. Po wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła otrzymasz dostęp do interfejsu linii poleceń CLI (z ang. Command Line Interface).

zastosowanie putty

Po otworzeniu terminala należy wpisać następujące polecenie, aby połączyć się z serwerem VPS:

ssh root@IPv4_of_your_VPS

Albo:

ssh root@your_VPS_reference_name

Restart Twojego serwera VPS (poprzednia gama)

Restart może być niezbędny do aktualizacji konfiguracji lub rozwiązania problemu. Jeśli to możliwe, wykonaj "soft reboot" serwera za pomocą wiersza poleceń:

reboot

W każdej chwili możesz jednak wykonać "reboot hard" w Panelu klienta OVHcloud. W zakładce Strona główna kliknij Restart serwera VPS ponownie i Zatwierdź w oknie kontekstowym.

Restart

Instalacja lub reinstalacja Twojego serwera VPS (poprzednia gama)

Każda reinstalacja zostaje przeprowadzona bezpośrednio z poziomu Twojego panelu klienta. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Reinstalacja serwera VPS w zakładce Strona główna:

Reinstalacja serwera VPS

Po otwarciu się okna będziesz mieć do wyboru:

  • jedną spośród proponowanych dystrybucji;
  • język;
  • klucz SSH (opcjonalnie).

Menu z opcjami reinstalacji

Niektóre zastrzeżone systemy operacyjne lub platformy, takie jak Plesk lub cPanel, wymagają licencji, które generują dodatkowe koszty. Licencjami można zarządzać w Panelu klienta OVHcloud: przejdź do sekcji Serwer w lewym górnym rogu Panelu klienta i kliknij Licencje.

Aby system operacyjny Windows uruchomił się na serwerze VPS, wybierz go na etapie zamówienia. Na serwerze VPS, na którym zainstalowano inny system operacyjny, nie można zainstalować systemu Windows przy użyciu opisanej powyżej metody.

W Twoim panelu klienta wyświetli się pasek postępu informujący o stanie zaawansowania procesu reinstalacji, która może trwać do 30 minut.

Zabezpiecz Twój serwer VPS

Jak wyjaśniono w sekcji "Cel" niniejszego przewodnika, jesteś administratorem Twojego serwera VPS. Jesteś odpowiedzialny za Twoje dane i ich bezpieczeństwo.

Aby uzyskać podstawowe porady, zapoznaj się z przewodnikiem Zabezpieczenie serwera VPS.

Przypisz domenę

Korzystanie z serwera VPS do edycji strony WWW wiąże się z przypisaniem domeny za pomocą DNS. Jeśli zarządzasz domeną w OVHcloud, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym modyfikacji strefy DNS, aby uzyskać instrukcje.

Zabezpiecz swoją domenę certyfikatem SSL

Po zainstalowaniu i zabezpieczeniu Twojego serwera VPS, masz możliwość zabezpieczenia nazwy Twojej domeny oraz Twojej strony web. W tym celu konieczne jest zainstalowanie certyfikatu SSL, który umożliwi transfer danych w ramach protokołu szyfrowanego https, a nie wyłącznie na podstawie protokołu http.

Certyfikat SSL możesz zainstalować ręcznie, bezpośrednio na serwerze VPS. W tym celu skonsultuj oficjalne materiały informacyjne odnoszące się do używanej przez Ciebie dystrybucji.

OVHcloud zaproponuje Ci w sposób automatyczny SSL Gateway. Zachęcamy do odwiedzenia strony komercyjnej lub zapoznania się z dokumentacją dotyczącą tej oferty.

Sprawdź również

Wprowadzenie do protokołów SSH

Zabezpieczenie serwera VPS

Skonfiguruj nową instalację Windows Server

Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).