Dokumentacja techniczna OVH

Zmiana hasła root na serwerze VPS

Sprawdź, jak zmienić hasło root

Ostatnia aktualizacja dnia 2018-06-27

Wprowadzenie

Podczas instalacji lub reinstalacji dystrybucji otrzymasz hasło dla użytkownika root, z którym można zarządzać serwerem. Rekomendujemy jego zmianę zgodnie z instrukcją zawartą w przewodniku o bezpieczeństwie. Możesz również zmienić hasło w sytuacji, gdy utraciłeś wcześniejsze . Ten przewodnik zwiera opis obydwu tych przypadków. Sprawdź, jak zmienić hasło dostępowe root na serwerze VPS.

Wymagania początkowe

W praktyce

Zmiana hasła z dostępem root

Jeśli posiadasz aktualne hasło, postępuj zgodnie z następującą procedurą. Połącz się z serwerem i wpisz komendę:

passwd

Wpisz nowe hasło i potwierdź je. Otrzymasz komunikat:

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

W przypadku dystrybucji Linux wprowadzone przez Ciebie hasło nie będzie widoczne.

Zmiana hasła po utracie wcześniejszego hasła

Etap 1: Sprawdzenie punktu montowania

Montowanie na serwerach VPS 2016 jest wykonywane automatycznie. Należy więc sprawdzić, gdzie zamontowana jest partycja. W tym celu skorzystaj z jednego z dwóch poleceń:

df -h
root@rescue-pro:~# df -h
Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1 4.7G 1.3G 3.2G 29% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 774M 8.4M 766M 2% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 20G 934M 18G 5% /mnt/vdb1
lsblk
root@rescue-pro:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 254:0 0 4.9G 0 disk
└─vda1 254:1 0 4.9G 0 part /
vdb 254:16 0 20G 0 disk
└─vdb1 254:17 0 20G 0 part /mnt/vdb1

W powyższym przykładzie widać, że partycja systemowa jest zamontowana na /mnt/vdb1.

Etap 2: Uprawnienia CHROOT

Teraz należy zmienić katalog systemowy, aby zmiany zostały wykonane w systemie. Możesz to wykonać za pomocą polecenia chroot. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

root@rescue-pro:~# chroot /mnt/vdb1/
root@rescue-pro:/#

Za pomocą polecenia ls -l sprawdź zawartość katalogu systemowego:

root@rescue-pro:/# ls -l

Etap 3: zmiana hasła root

Zmień hasło za pomocą polecenia passwd:

passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Następnie zrestartuj Twój VPS z dysku w Panelu klienta.

Sprawdź również

Wprowadzenie do protokołów SSH

Uruchamianie trybu Rescue na serwerze VPS

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...