Zmiana rozmiaru partycji na serwerze VPS po zmianie oferty

Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zaproponuj zmianę” na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja z dnia 18-05-2021

Wprowadzenie

Podczas zmiany oferty serwera VPS może okazać się konieczna zmiana rozmiaru partycji w Twojej przestrzeni dyskowej. Poniżej przedstawiamy, jakie kroki należy w tym celu wykonać.

Zmiana rozmiaru partycji skutkuje nieodwracalną utratą danych. OVHcloud nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie lub utratę. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy wykonać odpowiednią kopię zapasową swoich danych.

W niniejszej instrukcji przedstawione są poszczególne kroki, które należy wykonać, aby zwiększyć przestrzeń dyskową.

Wymagania początkowe

  • Dostęp administratora do serwera VPS (Windows)
  • Ponowne uruchomienie serwera w Trybie Rescue(Linux)

W praktyce

Po zmianie oferty serwera na wyższą ilość pamięci RAM i procesor (CPU) dostosowywane są automatycznie. Nie dotyczy to jednak przestrzeni dyskowej.

Tworzenie kopii zapasowej danych

Ponieważ w wyniku próby rozszerzenia partycji może dojść do utraty danych, stanowczo zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych znajdujących się na serwerze VPS.

Odmontowanie partycji

W przypadku starszych gam VPS partycje zostaną automatycznie zamontowane w trybie rescue. Użyj następującego polecenia, aby zidentyfikować lokalizację zamontowania partycji:

lsblk

Partycja odpowiadająca trybowi Rescue to ta zamontowana w katalogu /, który jest w rzeczywistości katalogiem systemu. Natomiast partycja Twojego serwera VPS będzie prawdopodobnie umieszczona w katalogu powiązanym z "/mnt".

Jeśli jednak Twój VPS należy do aktualnej gamy, partycja nie zostanie automatycznie zamontowana. Jeśli potwierdzi to kolumna MOUNTPOINT, możesz pominąć etap demontażu.

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 254:0 0 10G 0 disk
└─sda1 254:1 0 10G 0 part /
sdb 254:16 0 25G 0 disk
└─sdb1 254:17 0 25G 0 part /mnt/sdb1

Aby zmienić rozmiar partycji, należy ją odmontować. W celu odmontowania partycji należy użyć następującego polecenia:

umount /dev/sdb1

Sprawdzanie systemu plików

Po odmontowaniu partycji należy sprawdzić system plików za pomocą filesystem check, czy na partycji nie występują błędy. Tu stosuje się poniższe polecenie:

e2fsck -yf /dev/sdb1

e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sdb1: 37870/1310720 files (0.2% non-contiguous), 313949/5242462 blocks

Jeśli stwierdzisz błąd, podejmij działania stosownie do Twojego przypadku. Poniżej podajemy przykłady najczęściej spotykanych błędów:

  • bad magic number in superblock: nie kontynuuj. Procedura rozwiązania tego problemu została wyjaśniona w części tego przewodnika: Jak usunąć błędy bad magic number in superblock;

  • /dev/vdb1 has unsupported feature(s): metadata_csum a następnie e2fsck: Get a newer version of e2fsck!: aktualizuj e2fsck. Jeśli ostatnia wersja nie jest dostępna za pośrednictwem apt (lub innego managera pakietów), skompiluj ją ze źródeł.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca.

Otwieranie aplikacji fdisk

Jeśli weryfikacja systemu plików zakończyła się pomyślnie, otwórz aplikację fdisk. Tu jako parametr trzeba będzie podać nazwę dysku, a nie partycji. Jeśli nazwa Twojej partycji to na przykład sdb1 zamiast vdb1, wówczas nazwą dysku będzie /dev/sdb.

fdisk -u /dev/sdb

Aplikacja ta dysponuje kilkoma poleceniami podrzędnymi, które możesz wyświetlić za pomocą polecenia m.

Kasowanie starej partycji

Przed skasowaniem starej partycji zaleca się zanotowanie wartości liczbowej odpowiadającej pierwszemu sektorowi partycji. Informację tę można uzyskać za pomocą polecenia p. Znajduje się ona w polu Start. Zachowaj tę wartość na później.

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
54 heads, 49 sectors/track, 15851 cylinders, total 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000132ff

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * *2048* 41941745 20969849 83 Linux

Kolejny krok jest punktem krytycznym, po jego wykonaniu nie ma możliwości przywrócenia danych, jeżeli nie została wykonana ich kopia.

Następnie skasuj partycję za pomocą polecenia d.

Command (m for help): d
Selected partition 1

Jedyna partycja zostanie automatycznie skasowana.

Tworzenie nowej partycji

Teraz należy utworzyć nową partycję za pomocą polecenia n. Zaleca się użycie wartości domyślnych.

Command (m for help): n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039): 41943039

Musisz upewnić się, że wartość domyślna w wierszu First sector jest taka sama, jak wartość zanotowana wcześniej. Jeśli jest inna, należy użyć zanotowanej wartości.

Ustawianie partycji bootowalnej

Teraz należy upewnić się, że partycja jest bootowalna. Możesz to zrobić za pomocą polecenia a.

Command (m for help): a

Partition number (1-4): 1

Zapisz zmiany i wyjdź z aplikacji za pomocą polecenia w :

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Rozszerzanie systemu plików na partycję

Partycja została rozszerzona, ale jej system plików (filesystem) zajmuje wciąż tyle samo miejsca, co wcześniej. W celu jego rozszerzenia wpisz poniższe polecenie:

resize2fs /dev/sdb1

resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 5242624 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb1 is now 5242624 blocks long.

Sprawdzenie rezultatów

W celu sprawdzenia czy wszystko przebiegło poprawnie, możesz zamontować nowo utworzoną partycję i sprawdzić jej rozmiar.

mount /dev/sdb1 /mnt
df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 991M 793M 132M 86% /
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 1.9G 12K 1.9G 1% /dev
tmpfs 386M 360K 386M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 1.9G 0 1.9G 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user
/dev/sdb1 50G 842M 48G 2% /mnt

Nowy rozmiar partycji znajduje się pod napisem size.

Jak naprawiać błędy bad magic number in superblock

Jeśli polecenie e2fsck zwraca komunikat błędu bad magic number in superblock, musisz sprawdzić i naprawić filesystem, posługując się superblokiem backupowym. W celu przejrzenia dostępnych superbloków backupowych wpisz poniższe polecenie:

dumpe2fs /dev/sdb1 | grep superblock

Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-6
Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32774
Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98310
Backup superblock at 163840, Group descriptors at 163841-163846
Backup superblock at 229376, Group descriptors at 229377-229382
Backup superblock at 294912, Group descriptors at 294913-294918
Backup superblock at 819200, Group descriptors at 819201-819206
Backup superblock at 884736, Group descriptors at 884737-884742
Backup superblock at 1605632, Group descriptors at 1605633-1605638
Backup superblock at 2654208, Group descriptors at 2654209-2654214
Backup superblock at 4096000, Group descriptors at 4096001-4096006
Backup superblock at 7962624, Group descriptors at 7962625-7962630
Backup superblock at 11239424, Group descriptors at 11239425-11239430
Backup superblock at 20480000, Group descriptors at 20480001-20480006
Backup superblock at 23887872, Group descriptors at 23887873-23887878

Następnie użyj pierwszego superbloku backupowego w celu sprawdzenia i naprawienia filesystemu:

fsck -b 32768 /dev/sdb1

Windows

Dostęp do File and Storage Services

Możesz znaleźć go w "Server Manager":

Usługi File and Storage

Zmień rozmiar wolumenu

Kliknij prawym przyciskiem myszy na C: i wybierz Rozszerzenie Tom....

Następnie zostaniesz poproszony o wybór nowego rozmiaru wolumenu:

Set New Volume Size

Wprowadź żądany rozmiar i kliknij OK. Wolumen zostanie wówczas rozszerzony.

Sprawdź również

Przyłącz się do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.


Czy ten przewodnik był pomocny?

Zachęcamy do przesyłania sugestii, które pomogą nam ulepszyć naszą dokumentację.

Obrazy, zawartość, struktura - podziel się swoim pomysłem, my dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić ulepszenia.

Zgłoszenie przesłane za pomocą tego formularza nie zostanie obsłużone. Skorzystaj z formularza "Utwórz zgłoszenie" .

Dziękujemy. Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna.


Inne przewodniki, które mogą Cię zainteresować...

OVHcloud Community

Dostęp do OVHcloud Community Przesyłaj pytania, zdobywaj informacje, publikuj treści i kontaktuj się z innymi użytkownikami OVHcloud Community.

Porozmawiaj ze społecznością OVHcloud

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta
(ceny brutto wyświetlane domyślnie zawierają stawkę podatku VAT na terenie Polski).